ČSN 27 4012 (274012) Zrušená norma

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních výtahů. Zřizování výtahů v již existujících budovách

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma byla vypracována pro zřizování osobních, nákladních a lůžkových výtahů, na které se vztahují ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2, v již existujících, dříve realizovaných budovách, kde je technicky velmi obtížné nebo neřešitelné respektovat bezpečnostně-technické požadavky výše uvedených norem na stavební část těchto objektů. Norma platí pro navrhování a zřizování výtahů, na které se vztahují ČSN EN 81-1, -2, do již existujících, dříve realizovaných budov. Stanovuje přípustné odchylky od základních bezpečnostně-technických požadavků těchto norem, které zohledňují stávající stavební dispozici. Poměrně velmi stručná norma (cca 10 článků) je zajímavým případem řešení situace, kdy aplikace nových ČSN EN je v některých případech nereálná. ČSN 27 4012 byla vydána v prosinci 1995.

Označení ČSN 27 4012 (274012)
Katalogové číslo 18496
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963184968
Norma byla zrušena k 1. 3. 2000
a nahrazena ČSN 27 4012 (274012)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 40 12
  • ČSN 274012
  • ČSN 27 40 12 : 1995
  • ČSN 274012:1995
  • ČSN 27 4012:1995