Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
89890

ČSN EN 15700 (273300) - březen 2012

Bezpečnost dopravních pásů pro zimní sporty nebo rekreační použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
23090

ČSN 27 4000 (274000) - prosinec 1986

Elektrické výtahy. Názvosloví

440 Kč vč. DPH
86230

TNI CEN/TR 115-3 (274000) - červen 2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Vztah mezi EN 115:1995 a jejími dodatky a EN 115-1:2008

340 Kč vč. DPH
85613

TNI CEN/TR 81-10 (274001) - duben 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81

230 Kč vč. DPH
505581

ČSN 27 4002 (274002) - říjen 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů

440 Kč vč. DPH
96969

ČSN EN 81-20 (274003) - květen 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t


965 Kč vč. DPH
506062

ČSN EN 81-21 (274003) - listopad 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

350 Kč vč. DPH
96146

ČSN EN 81-22 (274003) - říjen 2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou

1 270 Kč vč. DPH
507132

ČSN EN 81-28 +AC (274003) - srpen 2019 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

230 Kč vč. DPH
82530

ČSN EN 81-3 +A1 (274003) - leden 2009 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, Oprava 2 10.11t


810 Kč vč. DPH
86936

ČSN EN 81-31 (274003) - říjen 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.11t


965 Kč vč. DPH
82942

ČSN EN 81-40 (274003) - březen 2009

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.09t, Oprava 2 7.09t


610 Kč vč. DPH
88536

ČSN EN 81-41 (274003) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.11t


610 Kč vč. DPH
84947

ČSN EN 81-43 (274003) - leden 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby

550 Kč vč. DPH
96966

ČSN EN 81-50 (274003) - květen 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t


610 Kč vč. DPH
506291

ČSN EN 81-58 (274003) - leden 2019 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

350 Kč vč. DPH
68281

ČSN EN 81-70 (274003) - listopad 2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.04t, A1 8.05t, Z1 3.19t


Norma bude zrušena k 31. květnu 2020 (zobrazit náhrady).

517 Kč vč. DPH
506774

ČSN EN 81-70 ed. 2 (274003) - březen 2019 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

340 Kč vč. DPH
79032

ČSN EN 81-71 +A1 (274003) - červenec 2007

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 8.19t


Norma bude zrušena k 31. květnu 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
507133

ČSN EN 81-71 +AC (274003) - srpen 2019 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům

340 Kč vč. DPH
99034

ČSN EN 81-72 ed. 2 (274003) - leden 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy

440 Kč vč. DPH
501457

ČSN EN 81-73 (274003) - prosinec 2016 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru

230 Kč vč. DPH
506875

ČSN EN 81-77 (274003) - květen 2019

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

350 Kč vč. DPH
508235

ČSN EN 81-77 (274003) - září 2019 nové vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

340 Kč vč. DPH
70437

ČSN EN 81-80 (274003) - červen 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.06t


505 Kč vč. DPH
95236

ČSN EN 81-82 (274003) - květen 2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením

340 Kč vč. DPH
89251

ČSN P CEN/TS 81-11 (274003) - říjen 2011 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k souboru norem EN 81

945 Kč vč. DPH
90568

ČSN P CEN/TS 81-76 (274003) - květen 2012

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů

340 Kč vč. DPH
86229

ČSN P CEN/TS 81-83 (274003) - červen 2010

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu

340 Kč vč. DPH
98229

TNI CEN/TR 81-12 (274003) - září 2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní teze a intepretace - Část 12: Používání EN 81-20 a EN 81-50 na specifických trzích

340 Kč vč. DPH
93109

ČSN EN ISO 25745-1 (274006) - červen 2013

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování

230 Kč vč. DPH
500867

ČSN EN ISO 25745-2 (274006) - prosinec 2016 aktuální vydání

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč vč. DPH
98145

ČSN EN ISO 25745-3 (274006) - prosinec 2015

Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 3: Výpočet a klasifikace energie pro pohyblivé schody a pohyblivé chodníky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
94557

ČSN 27 4007 (274007) - leden 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


382 Kč vč. DPH
93685

ČSN EN ISO 14798 (274008) - září 2013

Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Metodika posuzování a snižování rizika

440 Kč vč. DPH
99321

ČSN 27 4010 (274010) - červenec 2016 aktuální vydání

Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

945 Kč vč. DPH
504179

ČSN 27 4011 (274011) - únor 2018 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

230 Kč vč. DPH
88595

TNI 27 4012 (274012) - červenec 2011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh

125 Kč vč. DPH
77884

ČSN 27 4014 (274014) - únor 2007

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.09t, Oprava 1 10.11t


525 Kč vč. DPH
91878

ČSN ISO 4190-5 (274060) - leden 2013 aktuální vydání

Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství

340 Kč vč. DPH
82451

ČSN ISO 7465 (274081) - leden 2009 aktuální vydání

Osobní a malé nákladní výtahy - Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T

230 Kč vč. DPH
82531

ČSN EN 13015 +A1 (274090) - leden 2009 aktuální vydání

Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

340 Kč vč. DPH
96147

ČSN EN 12015 (274100) - říjen 2014 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování

230 Kč vč. DPH
95235

ČSN EN 12016 (274101) - květen 2014 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost

340 Kč vč. DPH
70801

ČSN 27 4210 (274210) - červenec 2004

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

190 Kč vč. DPH
23107

ČSN ISO 4190-6 (274310) - květen 1992

Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro bytové domy - Navrhování a výběr

190 Kč vč. DPH
91877

ČSN ISO 4190-1 (274315) - leden 2013 aktuální vydání

Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

350 Kč vč. DPH
23115

ČSN ISO 4190-3 (274333) - září 1992

Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V

125 Kč vč. DPH
94559

ČSN EN 12159 (274403) - leden 2014 aktuální vydání

Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi

550 Kč vč. DPH
87260

ČSN EN 12158-1 +A1 (274404) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami

550 Kč vč. DPH
87261

ČSN EN 12158-2 +A1 (274404) - prosinec 2010 aktuální vydání

Nákladní stavební výtahy - Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními

350 Kč vč. DPH
21798

ČSN EN 627 (274610) - březen 1997

Zásady pro sledování a zaznamenávání výstupních údajů u výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

125 Kč vč. DPH
506197

ČSN EN 115-1 (274802) - prosinec 2018 aktuální vydání

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž

770 Kč vč. DPH
87275

ČSN EN 115-2 (274802) - prosinec 2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

350 Kč vč. DPH
500268

ČSN P CEN/TS 115-4 (274802) - červenec 2016 aktuální vydání

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 4: Interpretace týkající se souboru norem EN 115

550 Kč vč. DPH
51520

ČSN ISO 9589 (274810) - únor 1998

Pohyblivé schody - Stavební rozměry

125 Kč vč. DPH