ČSN 46 3010 (463010) Zrušená norma

Ovoce čerstvé. Jádrové ovoce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Kapitola 3 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. Čl.2.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazný v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro určení tříd jakosti aronií - plodů odrůd (kultivarů) temnoplodce černého (jeřábu černého) Aronia melanocarpa (Michx: Elliot) (Sorbus melanocarpa Wild.), jablek - plodů odrůd (kultivarů) Malus donestica Borkh., hrušek - plodů odrůd (kultivarů) Pyrus communis L., jeřabin - plodů odrůd (kultivarů) jeřábu sladkoplodého Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengerl.) A. Löve et D. Löve, kdoulí - plodů odrůd (kultivarů) kdouloně obecné Cydonia oblonga Mill., mišpulí - plodů odrůd (kultivarů) mišpule německé Mespilus germanica L., určených k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro jádrové ovoce určené k průmyslovému zpracování. V kap. 2 - Znaky jakosti obsahuje - Ministerstvem zdravotnictví zezávazněný - čl.2.1 Minimální požadavky: "Jádrové ovoce všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: celé, zdravé, zdravotně nezávadné, čerstvého vzhledu, čisté, v podstatě bez škůdců, v podstatě nenapadené škůdci, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizího pachu a/nebo chuti. Mimoto musí být pečlivě sklizeno. Plody musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby: snesly přepravu a manipulaci a mohla být do místa určení doručena v odpovídající jakosti, byly schopné dosáhnout dalším zráním konzumní zralosti tj. znaků typických pro odrůdu (jablka a hrušky)". Kapitola, zezávazněná Ministerstvem zemědělství se týká jablek a hrušek. ČSN 46 3010 byla vydána v prosinci 1995. Nahradila ČSN 46 3010 z 3.5.1984.

Označení ČSN 46 3010 (463010)
Katalogové číslo 18151
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963181516
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
a nahrazena ČSN 46 3012 (463012)
Tato norma nahradila ČSN 46 3010 (463010) z srpna 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 10
  • ČSN 463010
  • ČSN 46 30 10 : 1995
  • ČSN 463010:1995
  • ČSN 46 3010:1995