ČSN EN ISO 9001 (010321) Zrušená norma

Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (ISO 9001:1994)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN ISO 9001:1994. Specifikuje, jaké požadavky na systém jakosti se mají použít v případech, kdy je třeba prokázat způsobilost dodavatele navrhnout a dodávat shodný výrobek. Specifikované požadavky směřují především k dosahování uspokojení zákazníka prevencí neshody ve všech etapách od návrhu až po servis. Tato mezinárodní norma se dá použít v situacích: a) kdy se požaduje návrh a požadavky na výrobek se stanoví především jeho funkční parametry nebo kdy je nutné takové požadavky vypracovat a b) kdy se dá důvěra ve shodu výrobku docílit přiměřeným prokázáním způsobilosti dodavatele při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu. Nejrozsáhlejší část normy zahrnuje kapitola 4 - Požadavky na systém jakosti. Norma obsahuje - jak je to u této skupiny norem obvyklé - vedle českého i paralelní text anglický. ČSN EN ISO 9001 (01 0321) byla vydána v prosinci 1995. Nahradila ČSN ISO 9001 (pozor, nahrazená norma nebyla EN ISO, ale pouze ISO!) z 22.2.1991.

Označení ČSN EN ISO 9001 (010321)
Katalogové číslo 18762
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963187624
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 9001 (010321)
Tato norma nahradila ČSN ISO 9001 (010321) z února 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)