ČSN EN 60243-2 (346463) Zrušená norma

Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

ČSN EN 60243-2 Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy obsahuje dodatečné požadavky pro stanovení elektrické pevnosti tuhých izolačních materiálů při namáhání stejnosměrným napětím, doplňující požadavky uvedené v IEC 243-1. Tato norma je překladem EN, který přejímá francouzsko-anglický originál normy IEC. Ten obsahuje 13 stránek.

Označení ČSN EN 60243-2 (346463)
Katalogové číslo 63118
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2001
Datum účinnosti 1. 12. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963631189
Změny a opravy Z1 8.14t
Norma byla zrušena k 31. 12. 2016
a nahrazena ČSN EN 60243-2 ed. 2 (346463)
Tato norma nahradila ČSN IEC 243-2 (346463) z prosince 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60243-1 ed. 2 (346463)
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

ČSN EN 60243-2 ed. 2 (346463)
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

ČSN EN 60243-3 ed. 2 (346463)
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs)