ČSN EN 45004 (015260) Zrušená norma

Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje všeobecná kritéria pro odbornou způsobilost nestranných orgánů provádějících inspekci, a to bez ohledu na obor působnosti. Rovněž specifikuje kritéria nezávislosti.
Norma obsahuje definice a popisuje administrativně správní požadavky inspekčního orgánu, jeho nezávislost, nestrannost a věrohodnost, jeho organizaci a management, systém jakosti, požadavky na pracovníky, vybavení a zařízení, metody a postupy inspekce, manipulaci se vzorky a předměty pro inspekci, systém záznamů, inspekční zprávy a certifikáty, subdodavatelské vztahy, vyřizování stížností a odvolání.
Normativní přílohy A až C uvádějí kritéria nezávislosti pro inspekční orgán typu A, B a C.
Informativní příloha D uvádí informace, které se mají uvést v příručce jakosti, nebo se na ně má v příručce jakosti odkazovat.
Norma je vydána v česko-anglickém jazyce.

Označení ČSN EN 45004 (015260)
Katalogové číslo 19069
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963190693
Změny a opravy opr. 12.96
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)