ICS 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody

ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - prosinec 2020 aktuální vydání

Posuzování shody - Slovník a základní principy

440 Kč

ČSN EN ISO 19011 (010330) - leden 2019 aktuální vydání

Směrnice pro auditování systémů managementu

K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

590 Kč

ČSN P ISO/TS 23406 (010383) - leden 2021

Jaderný sektor - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu kvality v organizacích, které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti

340 Kč

ČSN EN 16247-5 (011505) - říjen 2015

Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů

230 Kč

ČSN ISO 50003 (011515) - leden 2022 nové vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií

550 Kč

ČSN EN ISO 17034 (015245) - prosinec 2017 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů

440 Kč

TNI ISO/IEC TR 17028 (015247) - srpen 2018

Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) - duben 2018 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256) - březen 2013

Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257) - leden 2016

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.16t, Oprava 2 3.17t, Oprava 3 7.18t

650 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-2 (015257) - říjen 2017

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

405 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-3 (015257) - prosinec 2017

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

295 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 (015257) - prosinec 2018

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258) - duben 2018 aktuální vydání

Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17024 (015258) - květen 2013 aktuální vydání

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (015259) - březen 2011 aktuální vydání

Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (015259) - březen 2005

Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace

125 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260) - listopad 2012 aktuální vydání

Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261) - červenec 2020

Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány

440 Kč

ČSN ISO/IEC 17030 (015262) - srpen 2004

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.09t

222 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17040 (015263) - srpen 2005

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264) - září 2010

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti

570 Kč

TNI ISO/IEC TR 17026 (015265) - prosinec 2019

Posuzování shody - Příklad certifikačního schématu pro hmotné produkty

350 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17022 (015266) - červenec 2013

Posuzování shody - Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou

190 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268) - leden 2014

Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata

340 Kč

ČSN ISO/IEC 17007 (015269) - prosinec 2012

Posuzování shody - Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody

340 Kč

ČSN EN 9104-002 (310405) - prosinec 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 9101 (310414) - listopad 2018 aktuální vydání

Systémy řízení kvality - Požadavky na audit pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 60050-902 (330050) - červenec 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 902: Posuzování shody

350 Kč

ČSN CLC/TS 50349 (330501) - říjen 2005

Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace

570 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-6 (369074) - duben 2018

Informační technologie - Management služeb - Část 6: Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27006 (369790) - květen 2021

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - říjen 2020 aktuální vydání

Informační technologie, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací

440 Kč

ČSN P ISO/TS 22003 (569611) - říjen 2014 aktuální vydání

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - prosinec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Návod pro posuzování shody

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - srpen 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Návod pro posuzování shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22475-3 (721011) - květen 2008

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 3: Posuzování shody společností a zaměstnanců třetí osobou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 72 2410 (722410) - červen 2006

Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+)

190 Kč

ČSN EN ISO 15195 (851720) - duben 2004

Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč