ČSN 46 3120 (463120) Zrušená norma

Zelenina čerstvá. Kořenová zelenina

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Kapitoly 4, 6, 7, 12 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. Čl.2.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazný v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro určení tříd jakosti celeru - Apium graveolens L., černého kořenu - Scorzonera hispanica L., červené řepy Beta vulgaris L. subs. esculenta, křenu - Cochlearia armoracia L. syn. Armoracia lapathifolia L., mrkve - Daucus carota L., ovesného křenu (kozí brada fialová) - Tragopogon porrifolius L., pastináku - Pastinaca sativa L., petržele - Petroselinum sativum Hoffm., ředkve - Raphanus sativus L. var. major A. Voss a Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner, ředkvičky - Raphanus sativus L. var. radicula Pers., vodnice - Brasica rapa L. var. esculenta L., určených k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro kořenovou zeleninu určenou k průmyslovému zpracování. V kap. 2 - Znaky jakosti obsahuje - Ministerstvem zdravotnictví zezávazněný - čl.2.1 Minimální požadavky: "Kořenová zelenina všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: celá, zdravá, zdravotně nezávadná, čerstvého vzhledu, čistá, v podstatě bez škůdců, v podstatě nenapadená škůdci, bez nadměrné povrchové vlhkosti, bez cizího pachu a/nebo chuti. Musí být v takovém stadiu vývoje a v takovém stavu, aby: snesla přepravu a manipulaci a mohla být do místa určení doručena v odpovídající jakosti". Kapitoly, zezávazněné Ministerstvem zemědělství se týkají černého kořene, křenu, mrkve a ředkvičky. ČSN 46 3120 byla vydána v prosinci 1995. Nahradila ČSN 46 3120 z 14.9.1987.

Označení ČSN 46 3120 (463120)
Katalogové číslo 18152
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963181523
Změny a opravy Z1 5.00t, Z2 5.02t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
a nahrazena ČSN 46 3125 (463125), ČSN 46 3126 (463126), ČSN 46 3127 (463127), ČSN 46 3128 (463128), ČSN 46 3129 (463129)
Tato norma nahradila ČSN 46 3120 (463120) z října 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 31 20
  • ČSN 463120
  • ČSN 46 31 20 : 1995
  • ČSN 463120:1995
  • ČSN 46 3120:1995