ČSN 27 4011 (274011) Zrušená norma

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních výtahů. Rekonstrukce a modernizace výtahů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma byla vypracována pro rekonstrukce a modernizace dříve vyrobených osobních, nákladních a lůžkových výtahů s povoleným vstupem osob do klece (A, B1), ne jejichž nové konstrukce se vztahují ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2. Důvodem byla nutnost jednoznačného stanovení minimálních bezpečnostně-technických požadavků pro rekonstrukce a modernizace výtahů, které zohledňují stav provozovaného výtahu a dispozici stavební konstrukce při nejvyšší možné míře shody s ČSN EN 81-1 a ČSN EN 81-2. Norma platí pro rekonstrukci a modernizaci provozovaných osobních, nákladních a lůžkových výtahů s povoleným vstupem osob do klece v rozsahu ČSN EN 81-1, -2, vyrobených před datem platnosti těchto norem a stanovuje přípustné odchylky od základních požadavků těchto norem vztahující se na nové konstrukce výše uvedených typů výtahů. Minimální bezpečnostně-technické požadavky pro rekonstrukce a modernizace řetězových výtahů jsou uvedeny v ČSN 27 4013 a bubnových výtahů. Tato - nepříliš rozsáhlá - norma je zajímavým případem řešení situace, kdy aplikace nových ČSN EN je v některých případech nereálná. ČSN 27 4011 byla vydána v prosinci 1995.

Označení ČSN 27 4011 (274011)
Katalogové číslo 18555
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963185552
Norma byla zrušena k 1. 3. 2000
a nahrazena ČSN 27 4011 (274011)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 40 11
  • ČSN 274011
  • ČSN 27 40 11 : 1995
  • ČSN 274011:1995
  • ČSN 27 4011:1995