1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 287-2 (050712) Zrušená norma

Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 287-2:1992. Stanovuje základní požadavky, rozsah platnosti, podmínky zkoušek, jejich vyhodnocení a vydání osvědčení o vykonaných zkouškách svářečů pro svařování hliníku a jeho slitin. Doporučený vzor Osvědčení o zkouškách svářeče je uveden v příloze A. Při zkoušce musí svářeč prokázat, že má přiměřené praktické zkušenosti a odborné znalosti o způsobu svařování, materiálu a bezpečnostních ustanovení, na které má mít oprávnění. Odkazy na odborné znalosti jsou v příloze C. Norma se používá tehdy, když zákazník nebo organizace (jiné orgány) vyžadují svářečské zkoušky. Norma platí pro zkoušky na tavné svařování hliníku v ochranné atmosféře. Zahrnuje metody tavného svařování, které se vykonávají ručně, částečně mechanizovaně. Neplatí pro úplně mechanizované nebo automatizované metody. Vztahuje se na zkoušky svářečů polotovarů a hotových výrobků vyrobených válcováním, kováním nebo odléváním v rozsahu uvedeném v čl.5.4. (Tento článek obsahuje specifikace materiálů.) Osvědčení o zkoušce svářeče se vystavuje na základě výhradní zodpovědnosti zkušebního orgánu, zkušební organizace. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 3 Definice, kap. 4 Zkratky a značky, kap. 5 Základní proměnné pro zkoušení svářečů, kap. 6 Rozsah platností zkoušky svářeče, kap. 7 Provedení zkoušek a zkoušení, kap. 8 Podmínky pro hodnocení zkušebních kusů, kap. 9 Náhradní zkoušky, kap. 10 platnost zkoušek, kap. 11 Osvědčení o zkoušce, kap. 12 Značení. Norma obsahuje několik tabulek a nákresů. Norma obsahuje konečně Přílohy A, B, C, kde jsou např. vzory osvědčení, osnova požadovaných odborných znalostí apod. V národní příloze NA jsou uvedeny postupy při školení a zkoušení svářečů v ČR. ČSN EN 287-2 (05 0712) byla vydána v prosinci 1995.

Označení ČSN EN 287-2 (050712)
Katalogové číslo 18462
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963184623
Změny a opravy Z1 4.98t, A1 9.98t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 9606-2 (050712)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 287-6 (050711)
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina