ČSN EN 1152 (470209) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Kryty kloubových hřídelů. Zkouška opotřebení a pevnostní zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 1152:1994. Stanoví zkušební metody a podmínky schvalování pro stanovení odolnosti proti opotřebení, pevnosti a trvanlivosti na neotočných ochranných krytech kloubových hřídelů podle kapitoly 2. Až do zjištění výsledků práce prováděné na úrovni Evropské komise pro normalizaci v této záležitosti nejsou v této normě stanoveny požadavky a zkušební metody vztahující se k odolnosti krytů proti ultrafialovému záření, které jsou vyrobeny z plastů. Tato zařízení jsou součástí světového obchodu, což zahrnuje vývoz kloubových hřídelů do zemí s extrémně nízkými teplotami, a proto pro některé zkoušky byla stanovena teplota -35°C. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 2 Definice, kap. 3 Zkušební podmínky, kap. 4 Zkouška opotřebení, kap. 5 Pevnostní zkoušky, kap. 6 Podmínky schvalování, kap. 7 Protokol o zkoušce. V Příloze A je vzor protokolu o zkoušce. ČSN EN 1152 (47 0209) byla vydána v prosinci 1995.

Označení ČSN EN 1152 (470209)
Katalogové číslo 18546
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963185460
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 5674 (472001)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)