ČSN EN 71-2 (943095) Zrušená norma

Bezpečnost hraček. Část 2: Hořlavost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 71-2:1993. Tato evropská norma na bezpečnost hraček se skládá z následujících částí: Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti. Část 2: Hořlavost. Část 3: Migrace určitých prvků. Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti. Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy. Část 6: Grafická značka pro varovné označení věkové skupiny. Poznámka: K 1.6.1996 byly v ČR k dispozici pouze Části 2 a 6. Vydání části 4 bylo prakticky zablokováno, protože v ČR dosud není vydán zákon o klasifikaci, označování a balení chemických látek a přípravků. Tato druhá část Evropské normy stanoví kategorie hořlavých materiálů, zakázaných ve všech hračkách a jakož i požadavky na hořlavost určitých hraček, jsou-li vystaveny slabému zdroji zapálení. Zkušební metody popsané v kapitole 5 mají za účel určit hořlavost hraček při specifikovaných určitých zkušebních podmínkách. Získané výsledky nemohou být tedy považovány za všeobecnou informaci o možném požárním ohrožení hračkami nebo materiály, jsou-li vystaveny jiným druhům zapálení. Tato druhá část obsahuje všeobecné požadavky týkající se všech hraček a specifické požadavky a zkušební metody, které se týkají dále uvedených hraček, považovaných za nejnebezpečnější: vousy, kníry, paruky, masky a jiné předměty nošené na hlavě, opatřené chlupy, vlasy nebo jiným připevněným materiálem; dále převlekové kostýmy (např. kovbojský oblek, zdravotnická uniforma) a hračky, které bude dítě nosit (s výjimkou předmětů uvedených v čl.4.2 a papírových klobouků pro večírky, např. takových, které jsou dodávány s petardami; dále hračky, do kterých dítě vstupuje (např. dětské stany, loutková divadla, vigvamy); a konečně vycpané hračky s chlupatým nebo textilním povrchem, s výjimkou panenek s vycpaným tělem a s hlavami s končetinami vyrobenými výhradně z nehořlavých materiálů. Poznámka: Další podmínky na hořlavost elektrických hraček jsou v EN 50088 Bezpečnost elektrických hraček, která se v r.1996 připravuje. Významná jsou ustanovení zejména kapitoly 4 Požadavky, která v čl.4.1 obsahuje zakázané materiály pro výrobu hraček (patří k nim zejména celuloid a materiály s chlupatým povrchem, na kterém vzniká povrchové vzplanutí při přiblížení plamene a konečně přesněji specifikované hořlavé kapaliny). Dále jsou v čl.4.2 až 4.5 blíže specifikovány požadavky na hračky, označené v normě jako nejnebezpečnější. (Viz výše.) Kapitola 5 obsahuje zkušební metody formulované opět pro výše uvedené druhy nejnebezpečnějších hraček. ČSN EN 71-2 (94 3095) byla vydána v prosinci 1995. Nahradila čl. 60, 61, (hořlavost) 92 a 93 (zkoušení hořlavosti) ČSN 94 3094 z 18.1.1983.

Označení ČSN EN 71-2 (943095)
Katalogové číslo 18662
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963186627
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN EN 71-2 (943095)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 71-1 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-10 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 10: Organické chemické sloučeniny - Příprava vzorků a extrakce

ČSN EN 71-11 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky

ČSN EN 71-13 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy

ČSN EN 71-14 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití

ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

ČSN EN 71-3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71-4 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy

ČSN EN 71-7 +A3 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71-8 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí použití

ČSN EN 71-9 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky