ČSN EN ISO 3543 (038184) Zrušená norma

Kovové a nekovové povlaky. Měření tloušťky. Metoda zpětného rozptylu záření beta (ISO 3543:1981)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 3543:1994. Stanoví metodu nedestruktivního měření tloušťky povlaků pomocí měřidel využívajících zpětného rozptylu záření beta. Používá se pro kovové i nekovové povlaky na kovových i nekovových podkladech. Aby bylo možno tuto metodu použít, musí se atomová čísla povlaku a podkladu navzájem dostatečně lišit. Hned v úvodu je uvedena tato: Výstraha: Přístroje využívající zpětný rozptyl záření beta, kterými se měří tloušťky povlaku, používají mnoho různých radionuklidových zářičů. Přestože aktivita těchto zářičů je obvykle velmi nízká, mohou při nesprávné manipulaci být zdraví nebezpečné. Proto je nutno zachovávat všechny předpisy a nařízení místních nebo národních úřadů. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 2 Definice, kap. 3 Podstata metody, kap. 4 Měřicí přístroj, kap. 5 Činitele ovlivňující přesnost měření, kap. 6 Kalibrace přístrojů, kap. 7 Postup měření, kap. 8 Přesnost a správnost, kap. 9 Protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 3543 (03 8184) byla vydána v prosinci 1995.

Označení ČSN EN ISO 3543 (038184)
Katalogové číslo 18510
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963185101
Norma byla zrušena k 1. 12. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 3543 (038184)