ČSN EN ISO 9003 (010323) Zrušená norma

Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkoušení (ISO 9003:1994)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN ISO 9003:1994. Specifikuje, jaké požadavky na systém jakosti se mají použít v případech, kdy je třeba prokázat způsobilost dodavatele zjišťovat a řídit vypořádání každé neshody výrobku v průběhu výstupní kontroly a zkoušení. Tato mezinárodní norma se dá použít v situacích, kdy shodu výrobku se specifikovanými požadavky lze přiměřeně důvěryhodně prokázat za předpokladu, že lze uspokojivě prokázat způsobilost dodavatele provádět výstupní kontrolu a zkoušení na hotovém výrobku. Nejrozsáhlejší část normy zahrnuje kapitola 4 - Požadavky na systém jakosti. Norma obsahuje - jak je to u této skupiny norem obvyklé - vedle českého i paralelní text anglický. ČSN EN ISO 9003 (01 0323) byla vydána v prosinci 1995. Nahradila ČSN ISO 9003 (pozor, nahrazená norma nebyla EN ISO, ale pouze ISO!) z 22.2.1991.

Označení ČSN EN ISO 9003 (010323)
Katalogové číslo 18764
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963187648
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 9001 (010321)
Tato norma nahradila ČSN ISO 9003 (010323) z února 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)