ČSN 46 3083 (463083) Zrušená norma

Jádra vlašských ořechů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje UN/ECE STANDARD DF-021:1983. Kapitoly 1 a 2 (kromě článku 2.1), 3, 4 (kromě článku 4.1) 5, 6 (kromě článku 6.4c a 6.5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné od 1.1.1996 v působnosti Ministerstva zemědělství ČR na základě jeho požadavku. Čl.2.1, 4.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné od 1.1.1996 v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazných ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník. Norma platí pro jádra vlašských ořechů, tj. jedlou část plodů, odrůd (kultivarů) Juglans regia L., určená k přímé spotřebě. V kapitole 2 norma stanoví pro tato jádra následující základní požadavky: Jádra vlašských ořechů všech tříd jakosti, s přihlédnutím ke zvláštním ustanovením uvedeným pro jednotlivé třídy jakosti a k dovoleným odchylkám, musí být: dostatečně suchá, aby byla zajištěna jejich uchovatelnost (obsah vody musí být nejvýše 5 %); zdravá, bez plísně, bez viditelných stop napadení hmyzem, nebo jinými škůdci, bez živého hmyzu, nebo ostatních živých či mrtvých škůdců; bez odbarvené, červivé nebo larvami škůdců ohlodané, seschlé či scvrklé části; nenahnilá, nežluklá; bez cizího pachu nebo chuti. Jádra musí pocházet z ořechů sklizených v plné zralosti. Musí být v takovém stavu, aby snesla přepravu a manipulaci a mohla být doručena v odpovídající jakosti. Dále jsou normalizovány třídy jakosti, třídění podle velikosti, dovolené odchylky, obchodní úprava a balení a označování. Bližší znaky zdravotní nezávadnosti specifikovány nejsou. Články zezávazněné Ministerstvem zdravotnictví se vztahují na minimální výše uvedené požadavky a na dovolené odchylky jakosti a vybarvení. ČSN 46 3083 byla vydána v prosinci 1995. Nahradila ČSN 56 8196 z 26.8.1966.

Označení ČSN 46 3083 (463083)
Katalogové číslo 18602
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963186023
Norma byla zrušena k 1. 5. 2003
a nahrazena ČSN 46 3083 (463083)
Tato norma nahradila ČSN 56 8196 (568196) z února 1967
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 30 83
  • ČSN 463083
  • ČSN 46 30 83 : 1995
  • ČSN 463083:1995
  • ČSN 46 3083:1995