Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 73 6425 (736425) Zrušená norma

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7364 Ostatní inženýrské stavby (tramvajové, letištní apod.)

ICS: 93.080.30 Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Výjimku ze závazných ustanovení této normy může na žádost povolit jen příslušný uvedený neopomenutelný účastník. Norma určuje všeobecné zásady navrhování staveb nových a změn staveb existujících zastávek městské hromadné dopravy (MHD) (2.1.6) a zastávek linkové osobní dopravy (2.1.4). Neplatí pro městské rychlodráhy a lanové dráhy. Norma obsahuje následující kapitoly: Třídění zastávek, Společná ustanovení, Umisťování zastávek, Řešení dopravních ploch zastávek a Vybavení zastávek. Za pozornost stojí ustanovení právě této poslední kapitoly (kap. 7) kde vedle označování zastávek je zvláštní ustanovení věnováno ochraně cestujících (přístřešky, zábradlí, přechody - včetně nákresů), dále zvláštní ustanovení o osvětlení s tím, že jsou uvedeny kategorie podle ČSN 36 0450 pro umělé osvětlení čekáren, přístřešků a zařízení pro osobní hygienu a konečně zvláštní ustanovení pro "sociální a provozní vybavení. ČSN 73 6425 byla vydána v prosinci 1995.
"Změnou 1)-12/1996", vydanou v prosinci 1996, se s účinností od 1.1.1997 provádí doplnění textu jednoho článku a normativní přílohy C.

Označení ČSN 73 6425 (736425)
Katalogové číslo 18474
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963184746
Změny a opravy Z1 12.96t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2007
a nahrazena ČSN 73 6425-1 (736425)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 73 64 25
  • ČSN 736425
  • ČSN 73 64 25 : 1995
  • ČSN 736425:1995
  • ČSN 73 6425:1995