ČSN EN 473 (015004) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení. Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Obecné zásady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 473:1993. Stanoví systém kvalifikace a certifikace pracovníků, kteří se zabývají nedestruktivním zkoušením v průmyslových podmínkách. Požadavek na certifikované pracovníky musí být zakotven ve výrobních normách, směrnicích, předpisech nebo specifikacích. Pokud se vyžaduje certifikace, musí být v souladu s touto evropskou normou. Za certifikaci je zodpovědný nezávislý certifikační orgán, organizovaný v souladu s odpovídajícími evropskými normami. Certifikace zastřešuje dovednosti v jedné nebo více z následujících metod zkoušení: zkoušení - vířivými proudy, penetrační metodou, magnetickou metodou, radiografické, ultrazvukem, netěsností (mimo hydraulických zkoušek). Systém, popisovaný v této normě lze použít i pro zkoušení metodami vizuálními (VT), neutronovou radiografii (NT), akustickou emisi (AT), infračervenou termografii (IT) a pro jiné nedestruktivní metody všude tam, kde existují národní certifikační programy. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 3 Definice, kap. 4 Symboly a zkratky, kap. Všeobecné zásady, kap. 6 Způsobilost ke zkoušce, kap. 7 Kvalifikační zkouška, kap. 8 Certifikace, kap. 9 Prodloužení certifikace, kap. 10 Recertifikace, kap. 11 Doklady, kap. 12 Přechodné období. Z normalizovaných definic v kap. 3 zaznamenáváme: čl.3.2: Certifikace: Postup používaný k tomu, aby se prokázala kvalifikace pracovníka, provádějícího nedestruktivní zkoušení (NDT) pro danou metodu, kvalifikační stupeň a průmyslový obor, který vede k vydání certifikátu. A dále - čl.3.7: Certifikát: Dokument vydaný podle směrnic certifikačního systému popsaného v této normě, který prokazuje, že se lze přiměřené spoléhat, že jmenovaná osoba je způsobilá vykonávat určité práce. K normě jsou připojeny Přílohy A, B a C s některými konkrétními doplňky normalizovaných postupů zejména pro recertifikaci. ČSN EN 473 (01 5004) byla vydána v prosinci 1995.

Označení ČSN EN 473 (015004)
Katalogové číslo 18230
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1995
Datum účinnosti 1. 1. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963182308
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN EN 473 (015004)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)