ČSN EN 473 (015004) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT - Všeobecné zásady

ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT - Všeobecné zásady
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma ČSN EN 473:2008 je revizí evropské normy EN 473:2008. Norma zavádí zásady pro kvalifikaci a certifikaci pracovníků NDT, kteří zkušební NDT metody zajišťují v průmyslu a pokrývá dovednosti v jedné nebo v několika z následujících metod:
zkoušení akustickou emisí;
zkoušení vířivými proudy;
zkoušení těsnosti (s vyloučením zkoušek tlakem vody);
zkoušení magnetickou metodou práškovou;
zkoušení kapilární metodou;
radiografické zkoušení;
zkoušení ultrazvukem;
vizuální zkoušení (s vyloučením vizuální zkoušky přímé bez pomůcek a vizuální zkoušky prováděné během použití jiné NDT metody).
Popsaná metodika v normě ČSN EN 473 se vztahuje rovněž na schvalování pracovníků NDT v návaznosti na směrnic 97/23/EC za účelem zajištění důsledného přístupu k používání této směrnice a metodického pokynu pracovní skupiny pro tlak 6/13 [5] uznanými organizacemi třetí strany (RTPO). Návaznost ČSN EN 473 a uvedených směrnic je zpracováno v "Pravidlech procesu" jako technická zpráva CEN/TR 15589 a zavedena v ČNI jako TNI CEN/TR 15589.

Označení ČSN EN 473 (015004)
Katalogové číslo 82782
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2009
Datum účinnosti 1. 2. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963827827
Norma byla zrušena k 1. 3. 2013
a nahrazena ČSN EN ISO 9712 (015004)
Tato norma nahradila ČSN EN 473 (015004) z září 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo