ČSN (normy i změny) z října 1994

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2854 (010234) - říjen 1994

Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů

440 Kč

ČSN ISO 6897 (011420) - říjen 1994

Směrnice pro hodnocení odezvy obyvatel staveb, obzvláště pak budov a mořských plošin na nízkofrekvenční horizontální pohyb (0,063 až 1 Hz)

190 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 4625 (024625) - říjen 1994

Valivá ložiska. Úložné plochy pro montáž. Rozměry

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN ISO 9764 (051174) - říjen 1994

Nedestruktivní zkoušení. Odporově a indukčně svařované ocelové trubky pro tlakové použití. Ultrazvukové zkoušení svarů pro zjištění podélných vad

125 Kč

07 Kotle

ČSN EN 293 (075880) - říjen 1994

Trysky na kapalná paliva s tlakovým rozprašováním. Základní požadavky. Zkoušení

230 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN ISO 9908 (113013) - říjen 1994

Technické požadavky pro odstředivá čerpadla - Třída III

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.98t, Amd. 1 11.11t

437 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 2395 (259600) - říjen 1994

Zkušební síta a prosévání. Terminologie

125 Kč

ČSN ISO 565 (259601) - říjen 1994

Zkušební síta. Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformovaná folie. Jmenovité velikosti otvorů

125 Kč

ČSN ISO 2591-1 (259605) - říjen 1994

Zkušební prosévání. Část 1: Metody, při kterých se používají zkušební síta z kovové tkaniny a děrovaného plechu

230 Kč

ČSN ISO 3310-3 (259612) - říjen 1994

Zkušební síta. Technické požadavky a zkoušení. Část 3: Zkušební síta z elektroformované folie

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 4301-4 (270023) - říjen 1994

Jeřáby a zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 4: Jeřáby výložníkového typu

65 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0050-601 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.01t

530 Kč

ČSN 33 0050-602 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba

350 Kč

ČSN 33 0050-603 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.01t, Z2 3.19t

662 Kč

ČSN 33 0050-605 (330050) - říjen 1994

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

350 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 115-7 (358191) - říjen 1994

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních. Část 7: Dílčí specifikace. Sítě neproměnných rezistorů, v nichž nejsou všechny rezistory individuálně měřitelné

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 98 (368401) - říjen 1994

Analogové gramofonové desky a zařízení pro reprodukci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 14. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN ISO 1073-1 (369119) - říjen 1994

Písmeno-číslicové soubory znaků pro optické čtení. Část 1: Soubor znaků OCR A. Tvar a rozměry tištěných znaků

350 Kč

ČSN ISO/IEC 8878 (369205) - říjen 1994

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Použití X.25 k poskytování síťové služby OSI v módu se spojením

770 Kč

ČSN ISO/IEC TR 9578 (369345) - říjen 1994

Informační technika. Konektory komunikačního rozhraní používané v místních počítačových sítích

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN ISO 7009 (496206) - říjen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednovřetenové svislé stolní frézky. Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN ISO 7008 (496252) - říjen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednokotoučové pily s posuvným stolem nebo bez posuvného stolu. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6172 (736172) - říjen 1994

Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky

125 Kč

ČSN 73 6174 (736174) - říjen 1994

Stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti betonu ze zkoušky v tahu ohybem

125 Kč

ČSN 73 6206/změna Z2 (736206) - říjen 1994

Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN ISO 10154 (773002) - říjen 1994

Jemné kovové obaly. Trojdílné plechovky na aerosoly s krčkem z pocínovaného plechu. Rozměry zúžené vrchní části

65 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 481 (833621) - říjen 1994

Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 109 (873515) - říjen 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Kategorie přenosové služby na okruzích 64 kbit/s pro neomezenou nosnou službu 8 kHz pro použití při přenosu hovorové informace. Popis služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETS 300 111 (873517) - říjen 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Dálková telefonní služba 3,1 kHz. Popis služby

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETS 300 093 (877016) - říjen 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Zamezení identifikace volajícího (CLIR) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETS 300 012 (878503) - říjen 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí. Specifikace vrstvy 1 a principy zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.96t, A2 11.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ETS 300 150 (878505) - říjen 1994

Přenos a multiplexování (TM). Soubory protokolů rozhraní Q pro správu přenosových systémů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč