ČSN EN 171 (832433) Zrušená norma

Osobní prostředky pro ochranu očí. Filtry proti infračervenému záření. Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 171:1992. Určuje čísla ochrany a požadavky na činitel prostupu pro filtry na ochranu před infračerveným zářením. Ostatní požadavky na tyto filtry jsou uvedeny v EN 166 (v ČR do 1.9.1994 nezavedena). Návod pro roztřídění a použití těchto filtrů je uveden v příloze A. Velmi stručná norma jednak tabelizuje požadavky na činitel prostupu (hodnoty v %), jednak v zmíněné informativní příloze A obsahuje návod pro roztřídění a použití. V tabulce přiřazuje k jednotlivým číslům ochrany typická použití podle průměrné teploty zdroje od 1 050 °C do 2 050 °C. ČSN EN 171 (83 2433) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN EN 171 (832433)
Katalogové číslo 16721
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963167213
Norma byla zrušena k 1. 11. 2002
a nahrazena ČSN EN 171 (832433)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)