ČSN ISO 1213-2 (441319) Zrušená norma

Tuhá paliva. Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 1213-2 Tuhá paliva. Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1213-2:1992. Tato část norma ISO 1213 definuje termíny obecně užívané při vzorkování, zkoušení a analýze tuhých paliv. Pro některé termíny jsou uvedeny alternativní názvy, v několika případech je však používání alternativních názvů nevhodné. Pro účely naší recenze opakujeme tyto definice: Čl.3.6 Antracit (antharacite): Uhlí vysokého stupně prouhelnění s nízkým obsahem prchavé hořlaviny, polokovovým leskem, které neměkne a nepuchne při zahřívání. Čl.3.15 Bituminózní uhlí (bituminous coal): Obecný popisový pojem pro uhlí se stupněm prouhelnění mezi antracitem a hnědým uhlím/lignitem. Poznámka: Vitrinity všech uhlí bituminózního rozmezí se staví a tvoří koks, je-li uhlí za nepřístupu vzduchu zahříváno nad 400°C. V některých zemích je uhlí mírně nižšího stupně prouhelnění než bituminózní uhlí označováno jako subbitumonózní uhlí. Čl.3.20 Hnědé uhlí a lignit (brown coal and lignite): Uhlí nízkého stupně prouhelnění charakterizované vysokým obsahem vody, vysokým obsahem prchavé hořlaviny a nízkým spalným teplem. Poznámka: V některých zemích se tyto termíny používají pro všechna uhlí nízkého stupně prouhelnění až k bituminózním uhlím. V jiných zemích uhlí na horním konci rozmezí jsou uváděny jako subbituminózní uhlí. Čl.3.28 Uhlí (coal): Hořlavá sedimentární hornina vzniklá z přeměněných rostlinných zbytků pod uloženými vrstvami. Poznámka: Charakteristika různých uhlí je způsobena rozdíly ve výchozím rostlinném materiálu, podmínkami a stupněm změn , kterými materiál procházel v geologických etapách a na stupni přítomných nečistot. Uhlí mohou být charakterizována makroskopicky svým litotypovým složením a mikroskopicky macerálovým a mikrolitotypovým složením. Čl.3.31 Koks (coke): tuhý aglomerovaný uhlíkatý zbytek získaný pyrolýzou uhlí bez přístupu vzduchu. Čl.3.201 Prchavá hořlavina (volatile sulfur): ztráta hmotnosti tuhého paliva při zahřívání za specifikovaných podmínek bez přístupu vzduchu, opravená na obsah v palivu obsažené vody. Česky je uvedeno názvosloví, česky je definováno cca 200 hesel. Pro informaci je připojen rejstřík anglických názvů. ČSN ISO 1213-2 (44 1319) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN ISO 1213-2 (441319)
Katalogové číslo 16724
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963167244
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
a nahrazena ČSN ISO 1213-2 (441319)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 44 1304 (441304)
Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

ČSN 44 1308 (441308)
Tuhá paliva. Vzorkování z hromad pro provedení třídicí zkoušky

Další příbuzné normy

ČSN ISO 1213-1 (441319)
Tuhá paliva - Terminologie - Část 1: Termíny vztahující se k úpravě uhlí