ČSN EN 143 (832222) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtry proti částicím. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 143:1990. Vztahuje se na filtry proti částicím a součásti ochranných prostředků dýchacích orgánů bez nuceného přívodu, kromě únikových přístrojů a filtračních lícnic. Pro ověření souladu s požadavky jsou uvedeny laboratorní zkoušky. Filtry proti částicím jsou rozděleny podle jejich filtrační účinnosti do třech tříd: P1, P2 a P3. Filtry P1 jsou určeny pouze proti pevným částicím. Filtry P2 a P3 se liší od sebe podle schopnosti, s jakou odstraňují buď pevné a kapalné nebo jen pevné částice. Opět, jak je v normách této skupiny obvyklé, je stanoven v čl.5.4 dýchací odpor takto: Odpor filtru (filtrů) při průtoku vzduchu musí být tak nízký, jak je možné, a nesmí být v žádném případě při zkoušce podle 6.3 vyšší než hodnoty uvedené v tabulce 1. Tabulka 1 - Maximální dýchací odpory
+---------------------------------------------------+
¦ ¦ Maximální odpor v Pa ¦
¦ +-----------------------------------¦
¦ Třída filtru ¦ při 30 l.min-1 při 95 l.min-1 ¦
+---------------+-----------------------------------¦
¦ P1 ¦ 60 210 ¦
¦ P2 ¦ 70 240 ¦
¦ P3 ¦ 120 420 ¦
+---------------------------------------------------+
V odpovídajícím čl.6.3, který se týká zkoušení dýchacího odporu, je uvedeno: Zkouška se musí provádět při dvou různých průtocích vzduchu (plynulý průtok 30 l.min-1 a 95 l.min-1), laboratorní teplotě, atmosférickém tlaku a takové vlhkosti, při které nedochází k její kondenzaci. Nadměrné hodnoty odporu je nutné korigovat na slepý pokus s použitým samotným adaptérem a přepočítat na teplotu 23 °C a tlak 100 kPa. Za pozornost stojí nakonec i kap. 7 Značení, kde je stanoveno: Čl.7.1.5 Všechny filtry, včetně neuzavřených, které nesplňují požadavky zkoušky parafínovým olejem, musí být zřetelně označeny větou "Pro použití pouze proti pevným aerosolům". Čl.7.1.7 Větou "Čtěte návod k použití" v řeči srozumitelné v zemi použití. V poslední kap. 8 je normalizován návod k použití. Za pozornost stojí: Čl.8.5 Musí být upozorněno na problémy, se kterými je pravděpodobně možno se setkat. ČSN EN 143 (83 2222) byla vydána v říjnu 1994. Nahradila spolu s ČSN EN 149 (83 2225) ČSN 83 2221 z 6.9.1983.

Označení ČSN EN 143 (832222)
Katalogové číslo 16719
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963167190
Norma byla zrušena k 1. 5. 2001
a nahrazena ČSN EN 143 (832222)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)