ČSN 33 0050-604 (330050) Zrušená norma

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz

ČSN 33 0050-604 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 50(604):1987 s národními doplňky, které jsou v textu označené písmenem N. Je čtvrtou z pěti kapitol Mezinárodního elektrotechnického slovníku zabývajícího se výrobou, přenosem a rozvodem elektrické energie v souladu s níže uvedeným plánem: Kap. 601 "Všeobecně", kap. 602 "Výroba", kap. 603 "Plánování a řízení elektrizační soustavy", kap. 604 "Provoz", kap. 605 "Elektrické stanice". Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština. Česky a anglicky je definováno cca 182 hesel. ČSN 33 0050-604 byla vydána v říjnu 1994. Nahradila ČSN 34 5101 z 4.3.1971.
ČSN 33 0050-604/Z1 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz
Tato norma je změnou Z1 k ČSN 33 0050-604:1994 a obsahuje některé další termíny a definice z problematiky kvality dodávky, poruch a koordinace izolace pro oblast přenosu a rozvodu elektrické energie. Norma má 14 stránek.

Označení ČSN 33 0050-604 (330050)
Katalogové číslo 16448
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963164489
Změny a opravy Z1 5.01t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2017
a nahrazena ČSN IEC 60050-614 (330050)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 33 0050-601 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

ČSN 33 0050-602 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba

ČSN 33 0050-603 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy

ČSN 33 0050-605 (330050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 330050-604
  • ČSN 33 00 50-604