ČSN EN 149 (832225) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtrační polomasky k ochraně proti částicím. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 149:1991. Určuje minimální požadavky pro filtrační polomasky jako ochranné prostředky dýchacích orgánů, s výjimkou únikových. Celá řada článků v kapitole 4 - Požadavky má hygienický význam. Tak např.: Čl.4.2 Čištění a dezinfekce. Pokud je filtrační polomaska určena pro více než jednu směnu (to znamená, že není určena pouze na jedno použití), musí být užité materiály odolné vůči čistícím a dezinfekčním prostředkům, které doporučuje výrobce. Kromě toho ještě čl.4.4.1 jsou masky rozděleny do tří tříd, podle netěsnosti, a to FFP 1 - netěsnost 25 %, FFP 2 - 11 % a FFP 3 - 5 % Dále pak: Čl.4.5 Snášenlivost s pokožkou. Materiály, které mohou přijít do styku s pokožkou uživatele, nesmí vyvolávat podráždění nebo jakékoli jiné nežádoucí zdravotní vlivy. A dále také: Čl.4.6 Hořlavost. Použitý materiál nesmí představovat pro uživatele žádné nebezpečí a nesmí být snadno zápalný. Při zkoušce podle čl.5.5 nesmí filtrační polomaska po odstranění plamene dále hořet. Není požadováno, aby byla filtrační polomaska po provedení zkoušky použitelná. Z fyziologického hlediska pak např.: Čl.4.7 Obsah oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu. Při zkoušce podle čl. 5.6 nesmí obsah oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu (škodlivý prostor) překročit průměrnou hodnotu 1,0 obj.%. Konečně (důležitý): Čl.4.11 Dýchací odpor. Požadavky platí pro filtrační polomasky s ventily i bez ventilů. Při zkoušení podle čl.5.8 musí dýchací odpor splňovat požadavky uvedené v tabulce 2. Tabulka 2 - Dýchací odpor
+-----------------------------------------------+
¦ ¦ Maximální přípustný odpor v Pa ¦
¦ +---------------------------------------¦
¦ Třída ¦ vdechovací při ¦vydechovací při¦
¦ +-----------------------+---------------¦
¦ ¦ 30 l.min-1¦ 30 l.min-1¦ 30 l.min-1 ¦
+-------+-----------+-----------+---------------¦
¦ FFP 1 ¦ 60 ¦ 210 ¦ 300 ¦
¦ FFP 2 ¦ 70 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦ FFP 3 ¦ 100 ¦ 300 ¦ 300 ¦
+-----------------------------------------------+
Norma konečně obsahuje velmi podrobné požadavky na zkoušení. Popis zkoušek je doprovázen nákresy. ČSN EN 149 (83 2225) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN EN 149 (832225)
Katalogové číslo 16720
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963167206
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002
a nahrazena ČSN EN 149 (832225)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)