ČSN 46 1300-5 (461300) Zrušená norma

Luštěniny. Část 5: Luštěniny krmné

ČSN 46 1300-5 Luštěniny. Část 5: Luštěniny krmné
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.2.1, 2.2, 2.3, 3, 4 a 5.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 1300 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, část 2 Hrách jedlý, část 3 Čočka jedlá, část 4 Fazole jedlé, část 5 Luštěniny krmné. Tato pátá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky krmných luštěnin. Neplatí pro pro osivo. Za krmné luštěniny se považují tyto druhy luštěnin: Hrách setý (Pisum sativum L.), čočka jedlá (Lens esculenta Moench), fazol obecný (Phaseolus vulgaris L.), bob obecný (Faba vulgaris Moench), peluška jarní (Pisum sativum L. subsp. sativum convar. speciosum /Dierb./), lupina bílá (Lupinus albus L.), tj. vikev panónská (V. pannonica Crantz), vikev huňatá (V. villosa Roth) a vikev setá (V. sativa L.). Významné jsou následující zezávazněné kapitoly: kap. 2 - Technické požadavky a to pokud jde o zařazení základního zrna příslušného druhu krmných luštěnin, o příměsi a nečistoty. Čl.2.2 stanoví, co se považuje za příměs. Čl.2.3 pak stanovuje, co se považuje za nečistoty. Čl.2.4 stanoví, posouzení základních hodnot: vlhkosti a nečistot pro dodávky luštěnin krmných. Kap.3 - "Zdravotní nezávadnost". Poznámka: Při podezření na kontaminaci patogenními či podmíněně patogenními zárodky, mikroskopickými houbami popř. jejich toxiny, posouzení provede a o použití krmných luštěnin rozhodne orgán státní veterinární správy. Luštěniny krmné musí být zdravé, vyzrálé, bez cizích pachů a živých škůdců, vhodné ke krmným účelům. Poznámka: O použití krmných luštěnin z desikovaných porostů rozhodne orgán státní veterinární správy. Příslušné množství cizorodých látek stanovují příslušné orgány. příslušných technologických postupů schválených ústředními orgány." V kap. 4 "Dodávání " jsou podrobně stanoveny hodnoty luštěnin krmných při dodávkách. Nás zajímající údaj se týká max. obsahu příměsí (nejvýše 10,0 %), nečistot (nejvýše 3 %), vlhkosti (nejvýše 15,0 %) a anorganických látek (nejvýše 0,5 %). Konečně zezávaněný čl.5.1 stanovuje: "Kromě požadavků stanovených v této normě se luštěniny krmné řídí ustanoveními uvedenými v ČSN 46 1010." ČSN 46 1300-5 byla vydána v říjnu 1994. Nahradila ČSN 46 1302 z 26.11.1984.

Označení ČSN 46 1300-5 (461300)
Katalogové číslo 16789
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963167893
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
a nahrazena ČSN 46 1300-5 (461300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 1300-1 (461300)
Luštěniny - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1300-2 (461300)
Luštěniny - Část 2: Hrách jedlý

ČSN 46 1300-3 (461300)
Luštěniny - Část 3: Čočka jedlá

ČSN 46 1300-4 (461300)
Luštěniny - Část 4: Fazole jedlé

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461300-5
  • ČSN 46 13 00-5