ČSN IEC 601-2-20 (364800) Zrušená norma

Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost transportních inkubátorů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 601-2-20:1990 a zavádí HD 395.2.20 S1:1992, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 601-2-20:1990. Pojednává o bezpečnosti transportních inkubátorů. Norma mění a doplňuje všeobecnou normu IEC 601-1:1977 Bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů. Část 1: Všeobecné požadavky, dále uváděnou pouze jako všeobecnou. Požadavky této zvláštní normy jsou nadřazeny požadavkům všeobecné normy tam, kde je to uvedeno. Název všeobecné normy byl změněn ve druhém vydání (1988) na: Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Tato změna je promítnuta i do názvu této zvláštní normy. Pokud se nějaká část všeobecné normy nemá použít, je tato informace na odpovídajícím místě této zvláštní normy uvedena. Za pozornost stojí zvláštní požadavky zejména v kap. 24 - Stabilita za normálního použití. Dále v kap. 42 - Nadměrné teploty, kap. 43 - ochrana před požárem, kap. 44 - Přetečení, rozlití, únik, vlhkost, vniknutí kapalin. Čištění, sterilizace a dezinfekce, kap. 46 - Selhání lidského činitele a v kap. 50 - Přesnost provozních údajů. K normě je připojena další část, označená: Doplňující požadavky. V prvé části jsou normalizovány (čl. 101) alarmy, v druhé (čl.102) hladina zvuku. Konkrétně pak se uvádí: Čl. 102.1 Za normálního použití nesmí hladina zvuku LpA v novorozeneckém prostoru překročit hodnotu 60 dB(A) s výjimkou, stanovenou článkem 102.2. Čl. 102.2 pak uvádí: Při činnosti alarmu transportního inkubátoru nesmí hladina zvuku v novorozeneckém prostoru překročit hodnotu 80 dB(A). Konečně čl. 102.3 stanoví: Zvukové alarmy musí mít v dozvukové místnosti hladinu zvuku o hodnotě nejméně 65 dB(A) ve vzdálenosti 3 m kolmé k čelní části ovládací jednotky (podle ISO 3743). Hladina zvuku alarmu nesmí být nastavitelná bez použití nástroje. Konečně jsou významné údaje v čl. 105 - Koncentrace oxidu uhličitého (CO2), kde se v čl. 105.1 stanoví, že výrobce musí v průvodní dokumentaci stanovit největší koncentraci CO2, která nastane v novorozeneckém prostoru za normálních podmínek. K tomu je stanovena i zkušební metoda. ČSN IEC 601-2-20 (36 4800) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN IEC 601-2-20 (364800)
Katalogové číslo 16575
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963165752
Norma byla zrušena k 1. 7. 1999
a nahrazena ČSN EN 60601-2-20 (364800)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-4 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

ČSN EN 60601-2-40 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů

ČSN EN 60601-3-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem