ICS 11.040.10 - Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

ČSN EN ISO 11117 (078608) - červen 2020 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 407 (078647) - květen 2005

Malé lahve na přepravu plynů pro medicinální účely - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11990 (192012) - duben 2019

Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly a manžety tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60601-1-12 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.21t

630 Kč

ČSN EN 60601-2-19 (364801) - leden 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 5.17t

605 Kč

ČSN EN 60601-2-20 ed. 2 (364801) - červen 2010

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 5.17t, Z1 5.21t

Norma bude zrušena k 7. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

727 Kč

ČSN EN 60601-2-21 ed. 2 (364801) - leden 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.12t, A1 5.17t

540 Kč

ČSN EN 60601-2-4 ed. 2 (364801) - leden 2012 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-4: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost defibrilátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

820 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-20 ed. 3 (364801) - květen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-20: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých transportních inkubátorů

440 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-12 (364801) - září 2020 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801) - leden 2014 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 5.20t, A1 5.20t

1 125 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55 (364801) - červenec 2012

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 31. srpnu 2021 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55 ed. 2 (364801) - září 2018 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-67 (364801) - květen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-67: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro úsporu kyslíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-69 (364801) - květen 2021 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-69: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost koncentrátorů kyslíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-70 (364801) - červen 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-70: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro dechovou terapii spánkové apnoe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-72 (364801) - červenec 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru

590 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-74 (364801) - duben 2021

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovačů dýchacích plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-79 (364801) - květen 2020 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni

570 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-80 (364801) - červen 2020 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-80: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační nedostatečnosti

590 Kč

ČSN EN ISO 23747 (364824) - únor 2016 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Spirometry pro měření špičkového výdechu pro stanovení pulmonální funkce spontánně dýchajících osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 26782 (364826) - prosinec 2009

Anestetické a respirační přístroje - Spirometry pro měření času usilovného výdechu u lidí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.10t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

460 Kč

ČSN EN 15333-1 (832248) - září 2008

Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

460 Kč

ČSN EN 13976-1 ed. 2 (842130) - únor 2019 aktuální vydání

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Požadavky na rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13976-2 ed. 2 (842130) - únor 2019 aktuální vydání

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20072 (850003) - červenec 2013 aktuální vydání

Ověření návrhu zařízení pro dodávání aerosolového léčiva - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4135 (852100) - leden 2003 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Slovník

570 Kč

ČSN EN 794-3 +A2 (852101) - březen 2010 aktuální vydání

Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory

440 Kč

ČSN EN ISO 18562-1 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18562-2 (852102) - září 2020

Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 2: Zkoušky emisí pevných částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18562-3 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 3: Zkoušky těkavých organických směsí (VOC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18562-4 (852102) - září 2020

Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 4: Zkoušky látek vyluhovatelných v kondenzátu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10651-4 (852103) - září 2009 aktuální vydání

Plicní ventilátory - Část 4: Zvláštní požadavky na ruční resuscitátory

340 Kč

ČSN EN ISO 17510 (852104) - září 2020

Zdravotnické prostředky - Dechová terapie spánkové apnoe - Masky a aplikační příslušenství

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15001 (852105) - květen 2012 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem

440 Kč

ČSN EN ISO 5360 ed. 2 (852106) - říjen 2016 aktuální vydání

Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13544-2 +A1 (852107) - březen 2010 aktuální vydání

Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory

230 Kč

ČSN EN 13544-3 +A1 (852107) - březen 2010 aktuální vydání

Přístroje pro respirační terapii - Část 3: Zařízení pro strhávání vzduchu

230 Kč

ČSN EN ISO 27427 (852107) - březen 2020

Anestetické a respirační přístroje - Nebulizační systémy a jejich části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 23328-1 (852108) - říjen 2008

Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 1: Metoda posuzování filtračních vlastností pomocí soli

230 Kč

ČSN EN ISO 23328-2 (852108) - září 2009 aktuální vydání

Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska

190 Kč

ČSN EN ISO 20789 (852109) - duben 2020

Anestetické a respirační přístroje - Pasivní zvlhčovače

440 Kč

ČSN EN ISO 5361 ed. 2 (852110) - duben 2017 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Tracheální trubice a konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 5356-1 (852111) - září 2015 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 1: Kuželové zástrčky a zásuvky

230 Kč

ČSN EN ISO 5356-2 ed. 2 (852111) - květen 2013 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.20t

315 Kč

ČSN EN ISO 80369-1 (852112) - červen 2019 aktuální vydání

Konektory s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 14507-1 (852113) - duben 2005

Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 1: Podávací systémy

340 Kč

ČSN P CEN/TS 14507-2 (852113) - červen 2005

Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 2: Systémy napájení

230 Kč

ČSN EN ISO 18778 (852114) - září 2009 aktuální vydání

Respirační přístroje - Monitory pro malé děti - Zvláštní požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - březen 2021 nové vydání

Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18082 (852121) - prosinec 2014

Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 5364 ed. 2 (852131) - duben 2017 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Orofaryngeální vzduchovody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1282-2 +A1 (852150) - únor 2010 aktuální vydání

Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice

230 Kč

ČSN EN ISO 5366 (852150) - duben 2017

Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice a spojky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14408 ed. 2 (852151) - říjen 2016 aktuální vydání

Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5362 (852160) - březen 2020

Anestetické zásobní vaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 81060-1 (852701) - prosinec 2013 aktuální vydání

Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením

440 Kč

ČSN EN ISO 81060-2 ed. 2 (852701) - červen 2020 aktuální vydání

Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

565 Kč

ČSN EN ISO 10079-1 ed. 2 (852703) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 1: Elektrická odsávací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.19t

565 Kč

ČSN EN ISO 10079-2 ed. 2 (852703) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná manuálně

340 Kč

ČSN EN ISO 10079-3 ed. 2 (852703) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem

440 Kč

ČSN EN ISO 5367 (852706) - červenec 2015

Anestetické a respirační přístroje - Dýchací soupravy a konektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11197 ed. 3 (852711) - říjen 2020 aktuální vydání

Zdravotnické napájecí jednotky

440 Kč

ČSN EN ISO 10524-1 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10524-2 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10524-3 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10524-4 (852750) - květen 2009 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily

350 Kč

ČSN EN ISO 5359 ed. 2 (852760) - květen 2015 aktuální vydání

Anestetické a respirační přístroje - Nízkotlaké hadicové sestavy pro použití s medicinálními plyny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

475 Kč

ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2 (852761) - březen 2017 aktuální vydání

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

1 395 Kč

ČSN EN ISO 7396-2 (852761) - listopad 2007

Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Odpadní soustavy systému odvodu anestetických plynů

550 Kč

ČSN EN ISO 9170-1 (852761) - květen 2009

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.20t

Norma bude zrušena k 30. červnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN ISO 9170-1 ed. 2 (852761) - září 2020 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak

350 Kč

ČSN EN ISO 9170-2 (852761) - květen 2009 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 2: Terminální jednotky pro systémy odvodu anestetického plynu

340 Kč

ČSN 85 2762 (852762) - červenec 2016 aktuální vydání

Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Požadavky na rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 15002 (852765) - květen 2009 aktuální vydání

Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.20t

465 Kč

ČSN EN ISO 21969 (852768) - duben 2010 aktuální vydání

Vysokotlaká flexibilní připojení pro použití se systémy medicinálních plynů

230 Kč

ČSN EN ISO 9360-1 (852769) - říjen 2009 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 1: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití s minimálními dechovými objemy od 250 ml

340 Kč

ČSN EN ISO 9360-2 (852769) - říjen 2009 aktuální vydání

Anestetická a respirační zařízení - Výměníky tepla a vlhkosti pro zvlhčování vdechovaných plynů u lidí - Část 2: Výměníky tepla a vlhkosti pro použití u pacientů při tracheostomii s minimálními dechovými objemy od 250 ml

230 Kč

ČSN EN ISO 8836 (855830) - duben 2015

Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN ISO 8836 ed. 2 (855830) - duben 2021 nové vydání

Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11499 (856179) - listopad 2014 aktuální vydání

Stomatologie - Náplně pro lokální anestezii pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč