ČSN 68 1508 (681508) Zrušená norma

Vonné kompozice. Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Čl.2.3, 2.4, 2.5, 3.3 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro výrobu a dodávání vonných kompozic pro kosmetické přípravky, výrobky mydlářské, saponátové a přípravky čisticí a konzervační, pro technické účely a ostatní speciální účely. Za pozornost stojí zezávazněné čl.2.3 "Vhodnost použití vonných kompozic do finálního výrobku musí být vždy odběratelem ověřena. Výrobce neodpovídá za jakostní vady finálního výrobku vzniklé nevhodným použitím vonné kompozice". Čl.2.4 "Vonné kompozice musí být schváleny příslušným zdravotním orgánem, pokud platné předpisy nestanoví jinak, buď samostatně nebo jako součást finálního výrobku". Čl.2.5 "Vonné kompozice musí být součástí finálního výrobku pouze v takové koncentraci, která neovlivní vlastnosti výrobku a nebude zdrojem lokální iritace kůže a sliznic". Čl.3.3 "Vonné kompozice nesmějí obsahovat patogenní mikroorganismy, včetně patogenních plísní, ani mikroorganismy podmíněně patogenní, zejména Pseudomonas aeruginosa. Při odběru vzorků z hloubky (vnitřních vrstev) nesmí počet koliformních mikrobů překročit množství 10 jedinců v jednom gramu. Vonné kompozice pro krémy, rtěnky a podobné výrobky nesmějí obsahovat více než 1 000 jedinců nepatogenních mikrobů v 1 gramu. Vonné kompozice pro zásypy, pudry a podobné výrobky více než 50 000 jedinců nepatogenních mikrobů v 1 gramu a 300 jedinců saprofytických plísní v 1 gramu." Poměrně stručná norma neobsahuje dále žádné údaje, které by se vztahovaly k ochraně zdraví. ČSN byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN 68 1508 (681508)
Katalogové číslo 16775
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963167756
Změny a opravy opr. 1.95
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 15 08
  • ČSN 681508
  • ČSN 68 15 08 : 1994
  • ČSN 681508:1994
  • ČSN 68 1508:1994