ČSN EN 145-2 (832241) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem a tlakovým kyslíkem pro speciální použití. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 145 část 2:1992. Platí pro autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem a tlakovým kyslíkem podle definice uvedené v ČSN EN 133 pro zvláštní užití jako je zdolávání ohně, v dolech. Cílem této normy je doplnění obecných požadavků na autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem a tlakovým kyslíkem podle ČSN EN 145 o dodatečnou specifikaci požadavků pro přístroje pro speciální použití. Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické zkoušky nošením, kterými se stanoví soulad s požadavky. Celá řada článků v kapitole 3 - Požadavky a kapitole 4 - Zkoušení má hygienický význam; vyjímáme pouze jediný: Čl.3.4.2 Hořlavost. Na základě zkoušek podle 4.2.1 musí mít dýchací hadice vedoucí k lícnicové části, přístrojové přípojky a plicní automatika (je-li připojena na lícnicové části) "samozhášecí vlastnosti", tj. materiál nesmí být snadno hořlavý a části nesmějí po 5 s po oddálení plamene dále hořet. ČSN EN 145-2 (83 2241) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN EN 145-2 (832241)
Katalogové číslo 16714
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963167145
Norma byla zrušena k 1. 1. 1999
a nahrazena ČSN EN 145 (832241)

Další příbuzné normy

ČSN EN 145 (832241)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení