ČSN EN 169 (832431) Zrušená norma

Osobní prostředky pro ochranu očí. Filtry pro svařování a podobné technologie. Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 169:1992. Určuje čísla ochrany a požadavky na činitel prostupu pro filtry určené k ochraně pracovníků provádějících práce, které zahrnují svařování, pájení na tvrdo, drážkování elektrickým obloukem a řezání plazmatem. Ostatní požadavky na tyto filtry jsou uvedeny v EN 166 (v ČR do 1.9.1994 nezavedena). Návod k výběru a použití těchto filtrů je uveden v příloze A. Specifikace na filtry pro svařování s proměnným činitelem prostupu ve viditelné oblasti spektra a svářecí filtry s dvojitým činitelem prostupu ve viditelné oblasti spektra jsou uvedeny v EN 379 (v ČR do 1.9.1994 nezavedena). Norma, podobně jako ČSN EN 171, jednak tabelizuje požadavky na činitel prostupu (hodnoty v %), jednak v zmíněné informativní příloze A obsahuje návod k výběru a použití. Tato poměrně obsáhlá příloha obsahuje a komentuje čísla ochrany pro jednotlivé druhy sváření, a v tabulce uvádí čísla ochrany a doporučená použití pro svařování různých materiálů elektrickým obloukem. ČSN EN 169 (83 2431) byla vydána v říjnu 1994. Nahradila články 5, 6, 13, Přílohu 1, Přílohu 2 v ČSN 70 7103 z 8.6.1978.

Označení ČSN EN 169 (832431)
Katalogové číslo 16713
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963167138
Norma byla zrušena k 1. 9. 2003
a nahrazena ČSN EN 169 (832434)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)