ČSN ISO 3511-2 (180061) Zrušená norma

Funkční značení měření a řízení v průmyslových procesech označování. Část 2: Rozšířené základní značky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3511-2:1984. Tato mezinárodní norma je rozdělena na tyto čtyři části: Část 1: Základní značky (určené pro uživatele, kteří používají základní druhy měřicích a řídicích prostředků). Část 2: Rozšířené základní značky. Část 3: Podrobné značky pro schémata zapojení přístrojů. Část 4: Základní značky pro funkce řídicích počítačů a systémů se sdíleným zobrazováním a řízením. Tato druhá část normy ISO 3511 rozšiřuje část 1, která rozlišuje jen základní funkce přístrojů. Část 2 normy ISO 3511 obsahuje doplňkové značky určené pro znázornění měřicích a řídicích funkcí v technické dokumentaci, která má sloužit pro sdělování informací mezi specialisty měření a řízení a jinými odborníky zabývajícími se projektováním a provozováním technologických zařízení, potrubí a dispozičním řešením. Písmenný kód se vytvoří stejným způsobem jako pro základní značky podle ISO 3511-1, avšak je možné použít další písmena uvedená v tabulce na str.5. Stejně jako v části 1 je i aplikace této tabulky ne zcela jasná. ČSN ISO 3511-2 (18 0061) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN ISO 3511-2 (180061)
Katalogové číslo 16781
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963167817
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3511-1 (013620)
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky

ČSN ISO 3511-2 (013620)
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků

ČSN ISO 3511-3 (013620)
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení

ČSN ISO 3511-4 (013620)
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce