ČSN EN 257 (061804) Zrušená norma

Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

ČSN EN 257 Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 257:1992. Stanoví požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti mechanických regulátorů teploty pro spotřebiče plynných paliv. Norma rovněž obsahuje termíny a definice, zkušební metody a značení. Platí pro mechanické regulátory teploty určené k přímému nebo nepřímému řízení průtoku paliva armaturou, která je jeho součástí, bez nutnosti přivádění elektrické energie z nezávislého zdroje. Rozsáhlá norma obsahuje velmi podrobné technické požadavky na tyto regulátory; v přílohách pak uvádí zkušební postupy. ČSN EN 257 (06 1804) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN EN 257 (061804)
Katalogové číslo 16410
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963164106
Změny a opravy A1 1.98t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2011
a nahrazena ČSN EN 257 (061804)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)