ČSN ISO 3511-1 (180060) Zrušená norma

Funkční značení měření a řízení v průmyslových procesech označování. Část 1: Základní značky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3511-1:1977. Tato mezinárodní norma je rozdělena na tyto čtyři části: Část 1: Základní značky (určené pro uživatele, kteří používají základní druhy měřicích a řídicích prostředků). Část 2: Rozšířené základní značky. Část 3: Podrobné značky. Část 4: Základní značky pro funkce řídicích počítačů a systémů se sdíleným zobrazováním a řízením. Část 1 této normy zavádí soustavu značek, které se používají pro znázornění základních funkcí měřicích a řídicích prostředků ve vztahu k technologickému zařízení, se kterým funkčně souvisí. Systém značení je záměrně omezen na vyjádření funkcí přístrojů a nedá se použít pro znázornění konkrétních přístrojů. Požadavky na provedení značek jsou určeny tak, aby značky byly čitelné a daly se snadno kreslit. Jestliže jsou schémata určena pro zmenšenou reprodukci, pak je nutno rozměry značek odpovídajícím způsobem zvětšit. Kapitola 4 se týká písmenného kódu: Účel přístroje je nutno označit písmenným kódem, který se vepíše do kružnice označující funkci obvodu. Písmenný kód se vytvoří takto: První písmeno označuje měřenou nebo řízenou veličinu. Vybere se vhodné písmeno podle sloupce 2 v tabulce 1. V případě potřeby lze připojit doplňkové písmeno podle sloupce 3 tabulky 1. Norma v tomto směru není příliš srozumitelná, protože např. sloupec 3 žádná písmena neobsahuje. Dále jsou normalizovány zejména příklady použití značek. ČSN ISO 3511-1 (18 0060) byla vydána v říjnu 1994. Nahradila ČSN 18 0051 z 26.5.1983.

Označení ČSN ISO 3511-1 (180060)
Katalogové číslo 16734
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963167343
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 3511-1 (013620)
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 1: Základní požadavky

ČSN ISO 3511-2 (013620)
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 2: Rozšíření základních požadavků

ČSN ISO 3511-3 (013620)
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 3: Podrobné značky pro propojovací schémata přístrojového vybavení

ČSN ISO 3511-4 (013620)
Měření, řízení a přístrojové vybavení technologických procesů - Schematické zobrazování - Část 4: Základní značky pro řízení procesů počítačem, rozhraní a sdílené zobrazovací a řídicí funkce