ČSN ISO 7372 (970001) Zrušená norma

Výměna dat. Výměna obchodních dat. Sborník datových prvků pro obchod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Normalizované datové prvky zahrnuté v tomto sborníku mají usnadnit výměnu dat v mezinárodním obchodě. Tyto normalizované datové prvky mohou být použity při jakékoli metodě výměny dat, v dokladech stejně jako při jiných způsobech sdělování dat; mohou být vybrány pro přenos po jednom, nebo použity ve zvláštním systému pravidel výměny, např. podle Pravidel syntaxe aplikační úrovně elektronické výměny dat pro správu, obchod s dopravu (EDIFACT) vytvořených v rámci EHK a vydaných jako mezinárodní norma ISO 9735.

Označení ČSN ISO 7372 (970001)
Katalogové číslo 19597
Cena 1 390 Kč1390
Datum schválení 1. 8. 1996
Datum účinnosti 1. 9. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 188 stran formátu A4
EAN kód 8590963195971
Norma byla zrušena k 1. 1. 2007
a nahrazena ČSN ISO 7372 (970001)
Tato norma nahradila ČSN EN 27372 (970001) z října 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)