ČSN 46 1200-6 (461200) Zrušená norma

Obilí krmné. Část 6: Kukuřice krmná

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.2.1, 2.2, 3, 4, 5.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 1200 se skládá z těchto částí: Část 1: dosud nevydána; část 2: Pšenice krmná; část 3: Ječmen krmný; část 4: Oves krmný; část 5: Žitovec; část 6: Kukuřice krmná; část 7: Proso; část 8 Pohanka; část 9: Mohár a čumíza; část 10: Čirok. Tato šestá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky zrna kukuřice seté (Zea mays L.) určené ke krmným účelům. Neplatí pro kukuřici setou určenou pro výrobu mlýnských jedlých výrobků a pro výrobu kukuřičného škrobu. Dále neplatí pro kukuřici pukancovou, kukuřici cukrovou a pro osivo kukuřice. Významné jsou zezávazněné články kapitoly 2 - Technické požadavky a to pokud jde o příměsi a nečistoty. Čl.2.1 stanoví, co se považuje za příměs. Čl.2.2 pak stanovuje, co se považuje za nečistoty. Dále je zezávazněna kap. 3 - Zdravotní nezávadnost, která stanoví: "Kukuřice krmná musí být zdravá, vyzrálá, bez cizích pachů a škůdců, vhodná ke krmným účelům.
Poznámka: Při podezření na kontaminaci patogenními či podmíněně patogenními zárodky, mikroskopickými houbami popř. jejich toxiny, posouzení provede a o použití rozhodne orgán státní veterinární správy. Kukuřice krmná nesmí překročit přípustné množství cizorodých látek stanovené příslušnými ústředními orgány." Dále je ještě zezávazněna kap. 4 "Dodávání": "Kukuřice krmná nesmí při dodávkách překročit tyto hodnoty: vlhkost nejvýše 15,0 % příměsi (podle 2.1) nejvýše 15,0 % z toho: a) zrna porostlá {podle 2.1.b)1} nejvýše 5,0 % nečistoty (podle 2.2) nejvýše 8,0 % z toho: a) anorganické (podle 2.2.b)1] nejvýše 0,5 % b) zrna zplesnivělá a plesnivá (podle 2.2.c)6] nejvýše 2,0 %" Konečně je závazný i čl.5.1 v kap. 5, která obsahuje všeobecná ustanovení a určuje, že kromě požadavků této normy platí pro kukuřici krmnou i další ustanovení uvedená v ČSN 46 1010. Nezezávazněný čl.5.2 pak stanoví zkoušení kukuřice krmné podle ČSN 46 1011. ČSN 46 1200-6 byla vydána v říjnu 1994. Nahradila ČSN 46 1130 z 20.11.1984.

Označení ČSN 46 1200-6 (461200)
Katalogové číslo 16784
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963167848
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN 46 1200-6 (461200)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 1200-1 (461200)
Obiloviny - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1200-10 (461200)
Obiloviny - Část 10: Čirok

ČSN 46 1200-2 (461200)
Obiloviny - Část 2: Pšenice

ČSN 46 1200-3 (461200)
Obiloviny - Část 3: Ječmen

ČSN 46 1200-4 (461200)
Obiloviny - Část 4: Oves

ČSN 46 1200-5 (461200)
Obiloviny - Část 5: Žitovec (tritikale)

ČSN 46 1200-7 (461200)
Obiloviny - Část 7: Proso

ČSN 46 1200-8 (461200)
Obiloviny - Část 8: Pohanka

ČSN 46 1200-9 (461200)
Obiloviny - Část 9: Mohár a čumíza

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461200-6
  • ČSN 46 12 00-6