ČSN IEC 466 (357180) Zrušená norma

Izolačně kryté rozváděče na jmenovitá napětí od 1 kV do 38 kV

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro izolačně kryté rozváděče na střídavý proud na jmenovitá napětí nad 1 kV do 38 kV včetně, továrně vyráběné pro vnitřní instalaci s kmitočty do 60 Hz včetně.

POZNÁMKA - V některých zemích je nejvyšší napětí pro zařízení 40,5 kV. Pro izolačně kryté rozváděče pro speciální použití, např. v hořlavém prostředí, v dolech nebo na lodích, mohou platit dodatečné požadavky. Tato norma neplatí pro jednotlivé přístroje a zařízení, které jsou součástí izolačně krytých rozváděčů a které musí vyhovovat pro ně platným normám.

POZNÁMKY 1. Na rozváděče s kovovým krytem platí IEC 298: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 72,5 kV včetně. 2. Tato norma platí také na izolačně kryté rozváděče, jejichž izolaci tvoří izolační medium jiné než vzduch při atmosférickém tlaku, pro tato zařízení mohou však platit dodatečné požadavky v závislosti na jejich konstrukci. V textu této normy se místo termínu izolačně kryté rozváděče používá termín "rozváděče".

Označení ČSN IEC 466 (357180)
Katalogové číslo 16402
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963164021
Změny a opravy Z1 7.07t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2009
a nahrazena ČSN EN 62271-201 (357180)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)