ČSN ISO 7531 (270145) Zrušená norma

Ocelová vázací lana pro všeobecné použití. Charakteristiky a předpisy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7531:1987. Čl.7.5 a 8 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Čl. 6 a 8 této normy jsou podle § 3 téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Tato mezinárodní norma stanovuje ocelová vázací lana (vazáky) pro všeobecné použití. Popisuje typy vazáků, nosnost WLL a výrobu jednopramenných a vícepramenných vazáků. Zezávazněná kap. 6 se týká zkoušení. Uvádí: "Lana, háky a jiné koncové vybavení, včetně ukončení okem s kovovým kroužkem, musí být zkoušeny v souhlase s požadavky příslušných národních norem a legislativy." Konečně je normalizováno v zezávazněné kap. 8 vystavení osvědčení. Uvádí se: "Osvědčení musí být dodáno s každou sérií vazáků, musí v něm být udána čísla nebo písmena identifikující vazák s osvědčením a prohlášení, že vazák vyhovuje mezinárodní normě." ČSN ISO 7531 (27 0145) byla vydána v říjnu 1994.

Označení ČSN ISO 7531 (270145)
Katalogové číslo 16739
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1994
Datum účinnosti 1. 11. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963167398
Norma byla zrušena k 1. 8. 2004
a nahrazena ČSN EN 13414-1 (024472)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)