ICS 77.140.70 - Ocelové profily

ČSN ISO 4346 (024303) - únor 1996

Ocelová lana pro všeobecné použití. Maziva. Základní požadavky

65 Kč

ČSN 02 4468 (024468) - listopad 1964

Ocelová lana. Zaplétání ok na ocelových lanech

190 Kč

ČSN 02 4490 (024490) - leden 1970

Lehké očnice pro ocelová lana

65 Kč

ČSN 15 3110 (153110) - říjen 1974

Tkaniny kovové se čtvercovými oky

230 Kč

ČSN 15 3143 (153143) - říjen 1974

Tkaniny kovové rabicové se zakrouceným okrajem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.85t

97 Kč

ČSN 15 3158 (153158) - březen 1966

Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky

65 Kč

ČSN EN 10056-2 (420032) - březen 1995

Tyče průřezu rovnoramenného a nerovnoramenného "L" z konstrukčních ocelí. Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

125 Kč

ČSN EN 10024 (420033) - listopad 1996

Tyče průřezu "I" válcované za tepla se skloněnými přírubami. Tolerance tvaru a mezní úchylky rozměrů

190 Kč

ČSN EN 10034 (420033) - září 1995

Tyče průřezu "I" a "H" z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN 42 0090-3 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Trubky

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN 42 0121 (420121) - červenec 1975

Tenkostěnné profily ocelové. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0142 (420142) - říjen 1976

Trubky ocelové svařované přesné a závitové. Technické dodací předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.80t, Zb 3.83, Zc 8.85, Zd 11.90, Ze 2.92t

327 Kč

ČSN 42 0144 (420144) - prosinec 1977

Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0152 (420152) - květen 1975

Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152 mm. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0165 (420165) - listopad 1990

Plechy a trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách. Technické dodací předpisy

340 Kč

ČSN 42 0250 (420250) - duben 1988

Trubky bezešvé z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0251 (420251) - červenec 1989

Trubky ocelové bezešvé se zaručenými vlastnostmi za vyšších teplot. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0260 (420260) - duben 1988

Trubky bezešvé přesné z ocelí tříd 10 až 16 tvářené za studena. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 5121 (425121) - leden 1991

Sochory ocelové. Rozměry

125 Kč

ČSN EN 10055 (425581) - březen 1997

Tyče ocelové průřezu T rovnoramenné se zaoblenými hranami a přechody válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

125 Kč

ČSN 42 5676 (425676) - březen 1990

Kolejnice pro důlní a polní dráhy. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 5678 (425678) - srpen 1981

Kolejnice pro jeřábové dráhy z ocelí třídy 10, válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5710 (425710) - leden 1976

Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.80t, Zb 7.82

190 Kč

ČSN 42 5711 (425711) - leden 1976

Trubky ocelové závitové zesílené. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.80t, Zb 7.82

190 Kč

ČSN 42 5712 (425712) - leden 1980

Trubky ocelové svařované závitové lehké. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5715 (425715) - prosinec 1981

Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5716 (425716) - prosinec 1981

Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla s malými mezními úchylkami. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5720 (425720) - září 1980

Trubky ocelové bezešvé čtyřhranné tvářené za tepla

190 Kč

ČSN 42 5723 (425723) - květen 1975

Trubky z ocelí tříd 11 a 12 podélně svařované hladké do vnějšího průměru 152 mm. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5738 (425738) - prosinec 1977

Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5750 (425750) - září 1983

Trubky bezešvé z ocelí třídy 17 tvářené za tepla. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.99t

222 Kč

ČSN 42 5780 (425780) - srpen 1984

Trubky ocelové bezešvé hrdlové k temování. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5782 (425782) - prosinec 1984

Trubky ocelové bezešvé hrdlové ke svařování. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5790 (425790) - červen 1977

Trubky ocelové žebrové

190 Kč

ČSN 42 6403 (426403) - prosinec 1967

Tažené ocelové dráty kruhového průřezu. Základní rozměrová norma

190 Kč

ČSN 42 6410 (426410) - červen 1969

Tažený ocelový drát pro všeobecné účely

190 Kč

ČSN 42 6426 (426426) - listopad 1975

Ocelový drát tažený za studena pro kovové tkaniny, pleteniny a ostnatý drát. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 6448 (426448) - květen 1988

Kruhové ocelové dráty pro předpínací výztuž do betonu

190 Kč

ČSN 42 6450 (426450) - březen 1963

Tažené ocelové dráty patentované na pružiny

190 Kč

ČSN 42 6480 (426480) - září 1987

Tažený ocelový drát žíhaný, na pružiny

190 Kč

ČSN 42 6710 (426710) - květen 1978

Trubky bezešvé tvářené za studena s běžnými úchylkami z ocelí tříd 11 až 16. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 6711 (426711) - prosinec 1983

Trubky ocelové bezešvé přesné. Rozměry

230 Kč

ČSN 42 6712 (426712) - prosinec 1983

Trubky ocelové bezešvé přesné se zvýšenou přesností. Rozměry

230 Kč

ČSN 42 6713 (426713) - leden 1976

Trubky ocelové svařované přesné. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 6714 (426714) - prosinec 1983

Trubky ocelové svařované přesné se zvýšenou přesností. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 6750 (426750) - září 1983

Trubky bezešvé přesné z ocelí třídy 17 tvářené za studena. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.99t

222 Kč

ČSN 42 6963 (426963) - leden 1988

Tenkostěnné profily ocelové otevřené - U rovnoramenné. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 6.90t

295 Kč

ČSN 42 6964 (426964) - červenec 1975

Tenkostěnné profily ocelové otevřené - Z symetrické. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 6967 (426967) - červenec 1975

Tenkostěnné profily ocelové otevřené - korýtkové pravoúhlé symetrické. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 6968 (426968) - červenec 1975

Tenkostěnné profily ocelové otevřené - C symetrické. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 6970 (426970) - červenec 1975

Tenkostěnné profily ocelové otevřené - korýtkové rozevřené symetrické. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 6973 (426973) - listopad 1987

Tenkostěnné profily ocelové otevřené - U nerovnoramenné. Rozměry

230 Kč
foo