ČSN (normy i změny) z května 1994

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4084 (014084) - květen 1994

Závity ventilov na pneumatiky. Rozmery a medzné odchýlky

125 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 6621-1 (027004) - květen 1994

Pístní kroužky spalovacích motorů. Slovník

340 Kč

ČSN ISO 6621-5 (027008) - květen 1994

Pístní kroužky spalovacích motorů. Požadavky jakosti

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 8260/změna Z2 (038260) - květen 1994

Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 3007 (063007) - květen 1994

Podmínky hospodárného provozu průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

190 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0240/změna Z1 (070240) - květen 1994

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

32 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 4309-2 (134309) - květen 1994

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky

230 Kč

ČSN 13 4309-3 (134309) - květen 1994

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků

230 Kč

ČSN EN 26704 (134801) - květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Klasifikace

190 Kč

ČSN EN 27841 (134810) - květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení ztrát páry. Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 27842 (134811) - květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení odváděného množství. Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 26948 (134812) - květen 1994

Samočinné odvaděče kondenzátu. Výrobní zkoušky a zkoušky pracovních charakteristik

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7711 (257711) - květen 1994

Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech. Měření průtoku segmentovou clonou a přestavitelnou segmentovou clonou

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0070 (260070) - květen 1994

Klasifikace a označování sypkých hmot dopravovaných na dopravních zařízeních

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 3705/změna Z1 (273705) - květen 1994

Lyžiarske vleky. Projektovanie, konštruovanie, skúšanie a prevádzka

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 7020/změna Z1 (277020) - květen 1994

Stroje pro povrchovou těžbu. Ocelová lana pro rýpadla, nakládače, zakládače a zařízení DPD. Navrhování a výpočet

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8927 (277403) - květen 1994

Stroje pro zemní práce. Pohotovost stroje. Terminologie

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 0338 (280338) - květen 1994

Obrysy pro kolejová vozidla metra

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2011 (314925) - květen 1994

Ložiska pro letectví a kosmonautiku. Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli průměrových řad 8 a 9. Rozměry a únosnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.95, Z2 2.96t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2014 (314928) - květen 1994

Ložiska pro letectví a kosmonautiku. Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli průměrových řad 0 a 2. Rozměry a únosnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.95, Z2 2.96t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2017 (314931) - květen 1994

Ložiska pro letectví a kosmonautiku. Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí z korozivzdorné oceli průměrové řady 2. Rozměry a únosnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.95, Z2 2.96t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2020 (314934) - květen 1994

Ložiska pro letectví a kosmonautiku. Soudečková ložiska jednořadá naklápěcí z korozivzdorné oceli průměrových řad 3 a 4. Rozměry a únosnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.95, Z2 2.96t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50059 (332036) - květen 1994

Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 27. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN 33 2130/změna Z2 (332130) - květen 1994

Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z2 (360340) - květen 1994

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

1 850 Kč

ČSN IEC 268-12 (368305) - květen 1994

Zařízení zvukového systému. Část 12: Použití konektorů pro rozhlasové a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, A2 3.98t

315 Kč

ČSN IEC 94-3 (368420) - květen 1994

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 3: Metody měření vlastností zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, A3 3.98t

530 Kč

ČSN ISO/IEC 9066-2 (369681) - květen 1994

Systémy zpracování informací. Textová komunikace. Spolehlivý přenos. Část 2: Specifikace protokolu

590 Kč

ČSN ISO 9314-2 (369690) - květen 1994

Systémy zpracování informací. Rozprostřené datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI). Část 2: Řízení přístupu k médiu a kruhu s pověřením (MAC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

582 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5007 (395007) - květen 1994

Zkoušení loveckých a sportovních zbraní a expanzních přístrojů za ztížených klimatických podmínek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.97t, Z2 11.98t

189 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0650 (490650) - květen 1994

Uskladňování pilařských výrobků pro přirozené sušení

230 Kč

ČSN ISO 7988 (496218) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Dvoustranné čepovací stroje. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7987 (496240) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Hrotové soustruhy. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7957 (496255) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Ramenové kotoučové pily. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7958 (496256) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednokotoučové pily na podélné řezání masivního dřeva a desek. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7983 (496257) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Formátovací jednokotoučové pily s posuvným stolem. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7949 (496270) - květen 1994

Dřevozpracující zařízení. Nůžky na svazky dýh. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 8975 (641511) - květen 1994

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení pH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.96t

157 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0201/změna Z2 (650201) - květen 1994

Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 7012-1 (727012) - květen 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 1: Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 7012-2 (727012) - květen 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky

125 Kč

ČSN 72 7012-3 (727012) - květen 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1200/změna Z4 (731200) - květen 1994

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN ISO 4915 (800111) - květen 1994

Textilie. Druhy stehů. Třídění a terminologie

440 Kč