ČSN ISO 665 (461025) Zrušená norma

Olejnatá semena. Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 665:1977. Určuje metodu pro stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek olejnatých semen. Podstata zkoušky: Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek v testované dávce vzorku se provádí sušením při teplotě 103 °C ± 2 °C v sušárně při atmosferickém tlaku, dokud není dosaženo prakticky konstantní hmotnosti zkoušeného, vysušeného vzorku. ČSN ISO 665 (46 1025) byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 46 1011 část 23 z 11.4.1988

Označení ČSN ISO 665 (461025)
Katalogové číslo 16174
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963161747
Norma byla zrušena k 1. 10. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 665 (461025)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)