ČSN EN ISO 665 (461025) Zrušená norma

Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek

ČSN EN ISO 665 Olejnatá semena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje referenční metodu stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek v olejnatých semenech sušením vzorku při teplotě 103 °C v elektrické sušárně při atmosférickém tlaku. Norma předepisuje přístroje potřebné k provedení zkoušky a dále stanoví přípravu zkušebního vzorku pro různé druhy olejnatých semen, postup jeho vysoušení v sušárně a postup zjištění úbytku hmotnosti zkušebního vzorku po jeho vysušení. Úbytek hmotnosti, vyjádřený v procentech hmotnosti vzorku, je úměrný vlhkosti a obsahu těkavých látek olejnatých semen a vypočítá se podle stanovených vzorců jednak pro čistá olejnatá semena a jednak pro olejnatá semena obsahující nečistoty. Norma dále uvádí na základě mezilaboratorních zkoušek zjištěné hodnoty pro opakovatelnost a reprodukovatelnost metody zvlášť pro jednotlivé druhy olejnatých semen. V příloze A, která je informativní, jsou uvedeny výsledky provedených mezilaboratorních zkoušek.

Označení ČSN EN ISO 665 (461025)
Katalogové číslo 62852
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 2001
Datum účinnosti 1. 10. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963628523
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 665 (461025)
Tato norma nahradila ČSN ISO 665 (461025) z května 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)