ČSN ISO 7949 (496270)

Dřevozpracující zařízení. Nůžky na svazky dýh. Terminologie a přejímací podmínky

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7949:1985. Tato mezinárodní norma uvádí termín pro každou část stroje a s odkazem na ČSN ISO 230/1 stanoví zkoušky geometrické přesnosti a pracovní zkoušky nůžek na svazky dýh a udává odpovídající mezní úchylky, které platí pro stroje všeobecného účelu použití a běžné přesnosti.
Poznámka: Kromě termínů ve dvou ze tří oficiálních jazyků ISO (angličtině a francouzštině) uvádí tato mezinárodní norma v příloze ekvivalentní termíny v němčině, španělštině, italštině a švédštině. Tyto termíny byly začleněny na požadavek technické komise ISO/TC 39 a jsou publikovány s odpovědností členů za Německo (DIN), Španělsko (IRANOR), Itálii (UNI) a Švédsko (SIS). Avšak pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO. v ČSN ISO 7949 je názvosloví uvedeno česky a slovensky u cca 40 hesel - vedle názvů v jazycích, jak uvedeno výše. Definice norma neobsahuje ČSN ISO 7949 (49 6260) byla vydána v květnu 1994.

Označení ČSN ISO 7949 (496270)
Katalogové číslo 15558
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963155586
Změny a opravy UR 10.98
Dostupnost skladem (tisk na počkání)