ČSN IEC 755 (354180) Zrušená norma

Všeobecné požadavky pro proudové chrániče

ČSN IEC 755 Všeobecné požadavky pro proudové chrániče
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro proudové chrániče na jmenovitá napětí nepřevyšující 440 V pro střídavý proud a jmenovité proudy nepřevyšující 200 A, které jsou určeny převážně k ochraně proti elektrickému úrazu.
Tato norma může být použita jako vodítko i pro proudové chrániče s jmenovitými proudy nad 200 A a pro střídavá napětí do 1000 V.
Týká se:
- zařízení plnících současně funkci detekce reziduálního proudu (viz 2.3.4), jeho hodnocení vzhledem k referenční hodnotě (viz 2.3.5) a rozepnutí chráněného obvodu, když reziduální proud překračuje tuto referenční hodnotu (viz 2.3.6);
- pridružených zařízení, z nichž každé samostatně plní jednu nebo dvě shora uvedené funkce, ale pracující současně pro vyplnění všech tří funkcí. Předmětem této normy je určení
1) definicí použitých termínů (kapitola 2)
2) třídění přístrojů (kapitola 3)
3) charakteristik definujících proudové chrániče (kapitola 4)
4) přednostních hodnot funkčních a ovlivňujících veličin (kapitola 5)
5) údajů, kterými mají být přístroje označeny (kapitola 6)
6) požadavků na konstrukci a funkci (kapitola 7)
7) zkoušek pro prověření shody s těmito požadavky (kapitola 8).

Označení ČSN IEC 755 (354180)
Katalogové číslo 15564
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963155647
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)