ČSN ISO 6888 (560089) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu Staphylococcus aureus. Technika počítání kolonií

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6888:1983. Účelem této norma je poskytnout všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení potravinářských výrobků, pro něž neplatí existující normy; dále musí být tato norma vzata v úvahu při tvorbě mikrobiologických metod zkoušení určených pro potravinářské výrobky nebo krmiva. Určuje všeobecné pokyny pro stanovení počtu Staphylococcus aureus ve výrobcích určených pro lidskou výživu nebo ke krmení zvířat. Podstata zkoušky: Očkuje se určený objem zkušebního vzorku, je-li výrobek tekutý, u ostatních výrobků se očkuje určený objem výchozí suspenze, a to na povrch tuhé selektivní kultivační půdy, vždy souběžně na dvě plotny. Stejně se postupuje při očkování desetinásobných ředění zkušebního vzorku nebo výchozí suspenze. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6888 (56 0089) byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 56 0089 z 2.2.1987.

Označení ČSN ISO 6888 (560089)
Katalogové číslo 16097
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963160979
Norma byla zrušena k 1. 1. 2000
a nahrazena ČSN EN ISO 6888-1 (560089), ČSN EN ISO 6888-2 (560089)