ČSN EN ISO 6888-1 (560089)

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

ČSN EN ISO 6888-1 Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 480 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6888-1:1999. Evropská norma EN ISO 6888-1:1999 má status české technické normy. Norma se skládá z těchto částí: Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera a Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem. Tato první část (ČSN EN) ISO 6888 specifikuje horizontální metodu stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků ve výrobcích pro lidskou výživu nebo ke krmení zvířat založenou na počítání kolonií vyrostlých na pevném mediu (Baird-Parkerově půdě) po aerobní kultivaci při 35 °C nebo 37 °C. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje některé metody zjišťování (ověřování) kvalitativních znaků jakosti významných pro hygienu výživy. ČSN EN ISO 6888-1 (56 0089) byla vydána v prosinci 1999. Spolu s ČSN EN ISO 6888-2 nahradila ČSN ISO 6888 z r.1994.

Označení ČSN EN ISO 6888-1 (560089)
Katalogové číslo 57705
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963577050
Změny a opravy A1 3.04t, A2 4.19t
Tato norma nahradila ČSN ISO 6888 (560089) z května 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 21527-1 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95

ČSN ISO 21527-2 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6888-2 (560089)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem

ČSN EN ISO 6888-3 (560089)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN