ČSN 46 1300-2 (461300) Zrušená norma

Luštěniny. Část 2: Hrách jedlý

ČSN 46 1300-2 Luštěniny. Část 2: Hrách jedlý
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 1300 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, část 2 Hrách jedlý, část 3 Čočka jedlá, část 4 Fazole jedlé, část 5 Luštěniny krmné. Tato druhá část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky hrachu jedlého (Pisum sativum L.). Neplatí pro hrách krmný, dřeňový (zahradní) a pro osivo hrachu. Významné jsou následující zezávazněné kapitoly: Kap. 3 - Technické požadavky a to pokud jde o barvu zrn, příměsi a nečistoty. Čl.3.2 stanoví, co se považuje za příměs. Čl.3.5 pak stanovuje, co se považuje za nečistoty. Kap.4 - "Zdravotní nezávadnost". Zezávazněný čl.4.1 stanoví: "Kromě požadavků stanovených v této normě musí hrách jedlý odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN 46 1010. Poznámka: Požadavky na mikrobiologickou čistotu a obsah cizorodých látek stanoví příslušné úřední orgány." Zezávazněný čl.4.2 stanoví: "Hrách jedlý musí být zdravý, vyzrálý, bez cizích pachů a živých škůdců. Nesmí obsahovat zrna zjevně naplesnivělá a plesnivá. Hrách jedlý nesmí být míchán z různých ročníků sklizně.
Poznámka: Desikace porostů a posklizňové ošetření chemickými látkami se provádí podle příslušných technologických postupů schválených ústředními orgány." V závazné kap. 5 "Dodávání " jsou podrobně stanoveny znaky jakosti pro dvě třídy hrachů. Nás zajímající údaj se týká max. obsahu příměsí a nečistot (sumárně 2 %, resp. 4%, z toho anorganické látky 0,5 %). ČSN 46 1300-2 byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 46 1311 z 29.3.1985.

Označení ČSN 46 1300-2 (461300)
Katalogové číslo 16136
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963161365
Norma byla zrušena k 1. 7. 2010
a nahrazena ČSN 46 1300-2 (461300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 1300-1 (461300)
Luštěniny - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 1300-3 (461300)
Luštěniny - Část 3: Čočka jedlá

ČSN 46 1300-4 (461300)
Luštěniny - Část 4: Fazole jedlé

ČSN 46 1300-5 (461300)
Luštěniny - Část 5: Luštěniny krmné

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 461300-2
  • ČSN 46 13 00-2