ČSN IEC 645 (364805) Zrušená norma

Audiometry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje pouze tento text: "Touto normou se přejímá IEC 645:1979 v původním znění. Poznámka: Původní znění není v normě uvedeno, je dostupné v Českém normalizačním institutu." Nic jiného v normě uvedeno není. ČSN IEC 645 (36 4805) byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 36 4805 z 8.2.1968 v celém rozsahu.

Označení ČSN IEC 645 (364805)
Katalogové číslo 16304
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany
EAN kód 8590963163048
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002