ČSN EN 60282-1 +A1 (354720) Zrušená norma

Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro všechny typy pojistek vysokého napětí omezujících proud, navržených pro vnitřní nebo venkovní použití pro střídavý proud o kmitočtu 50 Hz a 60 Hz a pro jmenovité napětí nad 1 000 V. Některé pojistky jsou vybaveny tavnými vložkami s ukazatelem stavu nebo vybavovacím zařízením. Tyto pojistky patří do rozsahu platnosti této normy, ale na správnou funkci vybavovacícho zařízení v kombinaci s vybavovacím zařízením spínacího přístroje se tato norma nevztahuje, viz IEC 420 Kombinace spínače s pojistkami vysokého napětí na střídavý proud.

Označení ČSN EN 60282-1 +A1 (354720)
Katalogové číslo 42941
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 10. 2000
Datum účinnosti 1. 11. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963429410
Změny a opravy A2 12.00t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
a nahrazena ČSN EN 60282-1 (354720)
Tato norma nahradila ČSN 35 4720-1 (354720) z května 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60282-1 ed. 3 (354720)
Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud

ČSN EN IEC 60282-1 ed. 4 (354720)
Pojistky vysokého napěti - Část 1: Pojistky omezující proud

ČSN EN IEC 60282-4 (354720)
Pojistky vysokého napětí - Část 4: Pojistky vysokého napětí: Doplňkové požadavky na zkoušení vysokonapěťových vyfukovacích pojistek využívajících polymerní izolátory