ČSN 46 2300-3 (462300) Zrušená norma

Olejnatá semena. Část 3: Semeno máku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Články 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku. ČSN 46 2300 se skládá z těchto částí: Část 1 dosud nevydána, Část 2 Semeno řepky, Část 3 Semeno máku, Část 4 Semeno hořčice, Část 5 Semeno lnu, Část 6 Semeno slunečnice, Část 7 Semeno sóji. Tato třetí část normy stanoví podmínky pro veškeré dodávky semene máku (Papaver L.), určeného k lidské výživě. Neplatí pro mák k průmyslovému zpracování na technické výrobky a pro osivo máku. Za pozornost stojí zezávazněné kapitoly: kap. 3 - Technické požadavky a to pokud jde o nečistoty, příměsi a barvy semene. Zezávazněný Čl.3.1 stanoví, třídění máku podle barvy semene, čl.3.2 co se považuje za příměsi, čl.3.3 co se považuje za nečistoty. Kap.4 - "Zdravotní nezávadnost". Zezávazněný čl.4.1 stanoví: "Kromě požadavků stanovených v této normě musí semeno máku odpovídat požadavkům stanoveným v ČSN 46 1010. Požadavky na mikrobiologickou čistotu a na obsah cizorodých látek stanoví příslušné ústřední orgány." Dále zezávazněný čl.4.2 stanoví: "Semeno máku musí být zdravé, vyzrálé, bez cizích škůdců a bez zbytků asanačních látek, schopné skladování. Nesmí obsahovat zrna zjevně naplesnivělá a plesnivá semena. Nesmí vykazovat žluklý, kyselý nebo jiný cizí pach. Rozemleté semeno máku nesmí vykazovat chuť středně nahořklou až hořkou, zatuchlou nebo žluklou, ani jiné další příchutě." V kap. 5 "Dodávání " jsou podrobně stanoveny a zezávazněny znaky jakosti semene máku. Nás zajímající údaj čl.5.1 se týká max. obsahu příměsí a nečistot (5 - 8 %). Cizorodá příměs se nedovoluje. Zezávazněn je čl.5.2 ve znění: "Na spotřebitelském obalu musí být kromě údajů podle ČSN 46 1010 uvedeno ještě datum minimální trvanlivosti." ČSN 46 2300-3 byla vydána v květnu 1994. Nahradila ČSN 46 2312 z 10.8.1987.

Označení ČSN 46 2300-3 (462300)
Katalogové číslo 16230
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963162300
Norma byla zrušena k 1. 11. 2006
a nahrazena ČSN 46 2300-3 (462300)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 46 2300-1 (462300)
Olejnatá semena - Část 1: Společná ustanovení

ČSN 46 2300-2 (462300)
Olejnatá semena - Část 2: Semeno řepky

ČSN 46 2300-4 (462300)
Olejnatá semena - Část 4: Semeno hořčice

ČSN 46 2300-5 (462300)
Olejnatá semena - Část 5: Semeno lnu

ČSN 46 2300-6 (462300)
Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice

ČSN 46 2300-7 (462300)
Olejnatá semena - Část 7: Semeno sóji

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 462300-3
  • ČSN 46 23 00-3