ČSN IEC 617-12 (013390) Zrušená norma

Značky pro elektrotechnická schémata. Část 12: Binární logické prvky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 617-12:1991 a změnu A1:1992. Obsahuje značky, které byly navrženy ke znázornění logických funkcí. Mají také znázorňovat reálné součástky provádějící tyto funkce. Značky byly navrženy se zřetelem na elektrické aplikace, ale většina z nich může být použita i pro neelektrické aplikace, např. pneumatické, hydraulické nebo mechanické. Norma má český a anglický text. V šesti kapitolách velmi rozsáhlé normy jsou obsaženy požadavky na konstrukci značek, označení závislosti, kombinační a sekvenční prvky apod. ČSN IEC 617-12 (01 3390) byla vydána v květnu 1994. Nahradila spolu s ostatními částmi ČSN IEC 617-1 až 13 řadu norem ČSN 01 3310 až 01 3379 a normu ČSN 01 3390 část 12 - IEC 617-12 v plném rozsahu.

Označení ČSN IEC 617-12 (013390)
Katalogové číslo 16029
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 5. 1994
Datum účinnosti 1. 6. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 180 stran
EAN kód 8590963160290
Norma byla zrušena k 1. 3. 2000
a nahrazena ČSN EN 60617-12 (013390)